การรับข้อความตัวอักษรใน iPhone ด้วยระบบสั่งานด้วยเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC3

การรับข้อความตัวอักษรใน iPhone ด้วยระบบสั่งานด้วยเสียง SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC3

การรับข้อความตัวอักษรใน iPhone ด้วยระบบสั่งานด้วยเสียง SYNC™ 3

ก่อนเริ่ม

 • ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 หรือไม่
 • ตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นของ iPhone ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 • เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3.

ขั้นแรก

 • เปิดการแจ้งเตือนบน iPhone ของคุณ
 • แตะ Settings > Bluetooth® > SYNC™*
 • เปิดตั้งค่าการแจ้งเตือน

*ถ้าคุณมีรถยนต์ที่มี SYNC มากกว่า 1 คัน เชื่อมต่อกับ iPhone ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกการเชื่อมต่อ SYNC Bluetooth® ที่ถูกต้องบน iPhone ของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือน

ขั้นที่ 2

ตรวจสอบว่า SYNC 3 ไม่ได้เปิดโหมด “Do Not Disturb” อยู่

 • แตะที่ไอคอนโทรศัพท์ (phone) ในแถบคุณสมบัติที่ด้านล่างของจอสัมผัส
 • แตะที่ไอคอน Do Not Disturb ตั้งเป็นปิด
 • จะมีการแจ้งเตือนให้ยืนยันสถานะ

ขั้นที่ 3

ทดสอบการรับข้อความตัวอักษร
ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวลองส่งข้อความถึง iPhone ของคุณแล้วตรวจสอบ ดังนี้:
เมื่อเชื่อมต่อ iPhone กับ SYNC 3 แล้วมีข้อความใหม่เข้ามา จะมีเสียงเตือนและมี pop-up ชื่อและ ID ผู้ส่งข้อความขึ้นที่จอสัมผัส (ถ้า iPhone ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้).
ถ้า SYNC สามารถแจ้งเตือนและอ่านข้อความออกเสียงได้ ก็เรียบร้อยแล้ว! คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมและข้ามไปขั้นที่ 6 เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้คำสั่งเสียง ถ้ายังไม่เรียบร้อย ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นที่ 4

สตาร์ทรถของคุณใหม่อีกครั้ง
ก่อนคุณจะเริ่มใช้งานฟังก์ชั่นข้อความตัวอักษรนี้ คุณต้องรีสตาร์ทรถของคุณ:

 • ดับเครื่อง
 • เปิดประตูฝั่งคนขับ
 • รอไฟที่หน้าปัดดับ
 • ปิดประตูฝั่งคนขับ
 • สตาร์ทรถอีกครั้ง

อย่าลืมตรวจสอบว่าหน้าจอ iPhone ของคุณนั้นล็อคอยู่ เพราะ iPhone ของคุณจะแจ้งระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC ว่ามีข้อความใหม่เมื่อล็อคหน้าจออยู่เท่านั้น

ขั้นที่ 5

ถ้าระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 ไม่ได้รับข้อความตัวอักษร
ถ้า SYNC ไม่แสดงการแจ้งเตือนข้อความ หรือไม่สามารถอ่านข้อความออกเสียงได้  คุณอาจต้อง restore iPhone ให้กลับสู่ factory settings แล้วทำตามขั้นตอนอีกครั้ง
คำเตือน: การ Restore iPhone ให้กลับสู่ factory settings จะลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง รวมไปถึง เพลง รูปภาพ การตั้งค่า และ applications ต่างๆ แนะนำให้คุณ back up ข้อมูลใน iPhone ของคุณทั้งหมดโดยใช้ iTunes หรือ iCloud เพื่อที่จะได้กู้คืนข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ในภายหลัง

ขั้นที่ 6

การฟังข้อความตัวอักษร
กดปุ่ม Voice บนพวงมาลัยและพูดคำสั่ง “Listen to the message.”
SYNC 3 จะอ่านข้อความให้คุณ

ขั้นที่ 7

ถ้าคุณต้องการโทรหาผู้ส่ง กดปุ่ม Voice แล้วพูดคำสั่ง “Dial.”

คำแนะนำ
ใช้ Siri Eyes-Free กับ iPhone ของคุณในการตั้งค่าข้อความส่วนตัว
ด้วย Siri Eyes-Free คุณจะสามารถใช้ iPhone ของคุณตอบกลับข้อความตัวอักษรด้วยข้อความที่คุณตั้งไว้ได้ ในการใช้ฟังก์ชั่นนี้ เปิด Siri และบอกชื่อคนที่คุณต้องการส่งข้อความถึงและข้อความนั้น Siri จะอ่านทวนซ้ำเพื่อให้คุณยืนยันและจะส่งข้อความนั้น Siri Eyes-Free เป็นวิธีเดียวที่จะตอบกลับข้อความตัวอักษรด้วยคำสั่งเสียงและข้อความที่ตั้งไว้

ก่อนเริ่ม

 • ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 หรือไม่
 • ตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นของ iPhone ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 • เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3.

ขั้นแรก

 • เปิดการแจ้งเตือนบน iPhone ของคุณ
 • แตะ Settings > Bluetooth® > SYNC™*
 • เปิดตั้งค่าการแจ้งเตือน

*ถ้าคุณมีรถยนต์ที่มี SYNC มากกว่า 1 คัน เชื่อมต่อกับ iPhone ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกการเชื่อมต่อ SYNC Bluetooth® ที่ถูกต้องบน iPhone ของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือน

ขั้นที่ 2

ตรวจสอบว่า SYNC 3 ไม่ได้เปิดโหมด “Do Not Disturb” อยู่

 • แตะที่ไอคอนโทรศัพท์ (phone) ในแถบคุณสมบัติที่ด้านล่างของจอสัมผัส
 • แตะที่ไอคอน Do Not Disturb ตั้งเป็นปิด
 • จะมีการแจ้งเตือนให้ยืนยันสถานะ

ขั้นที่ 3

ทดสอบการรับข้อความตัวอักษร
ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวลองส่งข้อความถึง iPhone ของคุณแล้วตรวจสอบ ดังนี้:
เมื่อเชื่อมต่อ iPhone กับ SYNC 3 แล้วมีข้อความใหม่เข้ามา จะมีเสียงเตือนและมี pop-up ชื่อและ ID ผู้ส่งข้อความขึ้นที่จอสัมผัส (ถ้า iPhone ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้).
ถ้า SYNC สามารถแจ้งเตือนและอ่านข้อความออกเสียงได้ ก็เรียบร้อยแล้ว! คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมและข้ามไปขั้นที่ 6 เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้คำสั่งเสียง ถ้ายังไม่เรียบร้อย ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นที่ 4

สตาร์ทรถของคุณใหม่อีกครั้ง
ก่อนคุณจะเริ่มใช้งานฟังก์ชั่นข้อความตัวอักษรนี้ คุณต้องรีสตาร์ทรถของคุณ:

 • ดับเครื่อง
 • เปิดประตูฝั่งคนขับ
 • รอไฟที่หน้าปัดดับ
 • ปิดประตูฝั่งคนขับ
 • สตาร์ทรถอีกครั้ง

อย่าลืมตรวจสอบว่าหน้าจอ iPhone ของคุณนั้นล็อคอยู่ เพราะ iPhone ของคุณจะแจ้งระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC ว่ามีข้อความใหม่เมื่อล็อคหน้าจออยู่เท่านั้น

ขั้นที่ 5

ถ้าระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 ไม่ได้รับข้อความตัวอักษร
ถ้า SYNC ไม่แสดงการแจ้งเตือนข้อความ หรือไม่สามารถอ่านข้อความออกเสียงได้  คุณอาจต้อง restore iPhone ให้กลับสู่ factory settings แล้วทำตามขั้นตอนอีกครั้ง
คำเตือน: การ Restore iPhone ให้กลับสู่ factory settings จะลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง รวมไปถึง เพลง รูปภาพ การตั้งค่า และ applications ต่างๆ แนะนำให้คุณ back up ข้อมูลใน iPhone ของคุณทั้งหมดโดยใช้ iTunes หรือ iCloud เพื่อที่จะได้กู้คืนข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ในภายหลัง

ขั้นที่ 6

การฟังข้อความตัวอักษร
กดปุ่ม Voice บนพวงมาลัยและพูดคำสั่ง “Listen to the message.”
SYNC 3 จะอ่านข้อความให้คุณ

ขั้นที่ 7

ถ้าคุณต้องการโทรหาผู้ส่ง กดปุ่ม Voice แล้วพูดคำสั่ง “Dial.”

คำแนะนำ
ใช้ Siri Eyes-Free กับ iPhone ของคุณในการตั้งค่าข้อความส่วนตัว
ด้วย Siri Eyes-Free คุณจะสามารถใช้ iPhone ของคุณตอบกลับข้อความตัวอักษรด้วยข้อความที่คุณตั้งไว้ได้ ในการใช้ฟังก์ชั่นนี้ เปิด Siri และบอกชื่อคนที่คุณต้องการส่งข้อความถึงและข้อความนั้น Siri จะอ่านทวนซ้ำเพื่อให้คุณยืนยันและจะส่งข้อความนั้น Siri Eyes-Free เป็นวิธีเดียวที่จะตอบกลับข้อความตัวอักษรด้วยคำสั่งเสียงและข้อความที่ตั้งไว้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top