การสั่งงานโทรศัพท์ด้วยเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การสั่งงานโทรศัพท์ด้วยเสียง

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อเชื่อมต่อ Bluetooth® โทรศัพท์ของคุณเข้ากับระบบ กดปุ่มเสียง (voice) แล้วพูดคำสั่งเสียงตามรายการนี้: *___ ที่เว้นไว้คือรายชื่อต่างๆ ที่คุณสามารถใส่ได้ ทั้งรายชื่อติดต่อ หรือเบอร์ที่คุณต้องการโทร

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การสั่งงานโทรศัพท์ด้วยเสียง

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อเชื่อมต่อ Bluetooth® โทรศัพท์ของคุณเข้ากับระบบ กดปุ่มเสียง (voice) แล้วพูดคำสั่งเสียงตามรายการนี้: *___ ที่เว้นไว้คือรายชื่อต่างๆ ที่คุณสามารถใส่ได้ ทั้งรายชื่อติดต่อ หรือเบอร์ที่คุณต้องการโทร

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top