โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับ | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับ

ดูสิ่งที่ทำได้เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับ

ดูสิ่งที่ทำได้เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ

สนับสนุน สนับสนุนบางส่วน (ชี้เมาส์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
SYNC® Media Player compatibility list
  ตอบรับสายเรียกเข้าที่รออยู่ การสตรีมสัญญาณเสียง การส่ง SMS หรือส่งข้อความ การจัดการสาย การโทรแบบแฮนด์ฟรี รหัสผู้โทรเข้า ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์
Alcatel
 
Alcatel, Flash2 7049D

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (7049D_APAC_G50EN_V3.8_160425)

ระบบภายในรถไม่แจ้งเตือน เมื่อมีการพักสายที่ใช้อยู่ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Alcatel, One Touch 2045X

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: SVN:010 02

Available

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

ไม่รองรับคุณสมบัติการรับส่งข้อความหรือ SMS. 

Available
Available

ไม่สามารถดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์มายังระบบภายในรถ 

ไม่สามารถดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์มายังระบบภายในรถ ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

 
Alcatel, One Touch Idol 3 5.5 6045K

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (LRX22G release-keys)

Available

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Alcatel, One Touch Idol 3 6039Y

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (01007)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Alcatel, One Touch Idol 4 6055P

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (010 03)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Alcatel, One Touch Pixi 4 5.0 5010D

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (01005)

Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

 
Alcatel, One Touch Pop 3 5065D

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (01004)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Alcatel, Shine Lite 5080X

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (01004)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
Apple
 
Apple, iPhone 5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.0.1 (14A403)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 5C

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.0.1 (14A403)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 5S

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4.1 (15G77)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4 (15F79)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6 (AT&T)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.3.1 (13E238)

Available

ไม่ทำการเล่นเพลงต่อหลังจากที่สิ้นสุดการสนทนาโทรศัพท์. 

Optional

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6 Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4.1 (15G77)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6S

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4 (15F79)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6S (AT&T)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.3.1 (13E238)

Available

ไม่ทำการเล่นเพลงต่อหลังจากที่สิ้นสุดการสนทนาโทรศัพท์. 

Optional

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6S Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4 (15F79)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6S Plus (AT&T)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.3.1 (13E238)

Available

ไม่ทำการเล่นเพลงต่อหลังจากที่สิ้นสุดการสนทนาโทรศัพท์. 

Optional

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 7

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4 (15F79)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 7 (AT&T)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.0 (15A372)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 7 Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4 (15F79)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 8

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4 (15F79)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 8 (AT&T)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.0 (15A372)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 8 Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4 (15F79)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
, iPhone 8 Plus (AT&T)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.0 (15A372)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone SE

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4 (15F79)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone SE (AT&T)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.3.1 (13E238)

Available

ไม่ทำการเล่นเพลงต่อหลังจากที่สิ้นสุดการสนทนาโทรศัพท์. 

Optional

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone X

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.4 (15F79)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Asus
 
Asus, Zenfone 2 Laser ZE500KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29P.WW_Phone-13.10.7.1)

Available

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 Laser ZC551KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29P.WW_user_14.40.144.29)

ระบบของรถยนต์แสดงหมายเลขไม่ถูกต้อง ขณะที่ทำการโทรออก 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 Max ZC520TL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (NRD90M_Phone-14.10.1705.35)

โทรศัพท์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบรถยนต์ได้หลังการแพริ่ง มีเพียงการสตรีมเพลงเท่านั้นที่เชื่อมต่อได้ 

 
Asus, Zenfone 3 Max ZC553KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29M.WW_Phone-13.0.0.180)

ไม่มีการแสดงสายสนทนาที่ถูกต้องขณะสลับ/เปลี่ยนสาย 

Optional

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 ZE520KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29P.WW_Phone-13.20.10.137

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 ZE552KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (NRD90M.WW_Phone-14.2020.1704)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 3s Max ZC521TL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0(14.02.1805.30-20180509)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 4 Max Pro ZC554KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMF26F.WW-14.2016.1711.218)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMF26F.WW_user_12.40.273.60)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 4 Selfie ZD553KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMF26F.WW_14.0400.1709.165)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 4 ZE554KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMF26X.WW-14.1064.1711.96)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 5 ZE620KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (OPR1.170623.032.15.0619.180)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 5z ZS621KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (OPR1.170623.032.80.11.37.79)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Go 5.0 LTE ZB500KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29M.WW_Phone-13.0.0.294)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Go ZB452KG

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (LMY47V.WW_Phone-12.2.5.5)

Available

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Go ZC500TG

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (WW_Phone-12.1.0.51-20160825)

ระบบภายในรถไม่แจ้งเตือน เมื่อมีการพักสายที่ใช้อยู่ 

Optional

ไม่มีการแสดงรายละเอียดข้อมูลของเพลงที่เล่นในปัจจุบัน เมื่อระบบของรถยนต์กลับมาทำงานต่อหลังจากที่ได้หยุดการทำงานไว้ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Live ZB501KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29P.zb501kl-13.1407.1704)

ไม่มีการแสดงสายสนทนาที่ถูกต้องขณะสลับ/เปลี่ยนสาย 

Optional

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (WW_Phone-14.02.1806.62)

การเชื่อมต่อกับระบบภายในรถไม่เสถียร 

 
Asus, Zenfone Max Pro M1 ZB601KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1.0 (OPM1.WW_Phone-15.2016.1805)

ไม่สามารถทำการรวมสายการสนทนาหลายยสายเข้าประชุมสายโดยใช้ระบบรถยนต์ได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Max ZC550KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (LRX22G.WW_Phone-12.8.10.82)

Available

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Selfie ZD551KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2(LRX22G.WW_user_1.12.40.382_2)

Available

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
BlackBerry
 
BlackBerry, DTEK50 (AT&T)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (AAG326)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Key2

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1.0 (ABD173)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, KEYone

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (AAK624)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Priv

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (AAE570)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
bq
 
bq, Aquaris X5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (3.2.9_20160226-1809)

Available

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
CAT
 
CAT, S40

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (LTE_D0201121.0_S40_0.025.00)

ระบบของรถยนต์แสดงหมายเลขไม่ถูกต้อง ขณะที่ทำการโทรออก 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
CoolPad
 
CoolPad, Cool 1 C103

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (ZIXOSOP5801803011S)

ไม่มีการแสดงสายสนทนาที่ถูกต้องขณะสลับ/เปลี่ยนสาย 

Optional

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
CoolPad, Note 6 COR-I0

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (CORIIN00X1000MPX1801021)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
GIONEE
 
GIONEE, A1

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.0 (A1_0301_V6107)

Available

ไม่มีการแสดงชื่อเพลงระหว่างที่ทำการเล่นเพลง. 

Optional

คุณสมบัติการส่งข้อความไม่ทำงาน 

Available
Available
Available
Available
 
GIONEE, F103 Pro

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: amigo3.2.0 (F103 Pro_0301_V5741)

Available

ไม่มีการแสดงชื่อเพลงระหว่างที่ทำการเล่นเพลง. 

Optional

คุณสมบัติการส่งข้อความไม่ทำงาน 

Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
GIONEE, M7

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2M.11(SV1.0)

Available

ระบบของรถยนต์แสดงเมต้าดาต้าไม่เหมาะสม 

Optional

ไม่รองรับคุณสมบัติการรับส่งข้อความหรือ SMS. 

Available
Available
Available
Available
 
GIONEE, P5W

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (P5W_0201_V6545)

Available

ไม่มีการแสดงชื่อเพลงระหว่างที่ทำการเล่นเพลง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
GIONEE, P7 Max

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 3.2.0 (P7 Max_0201_V5578)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

การซิงโครไนซ์รายการโทรทั้งหมดไม่สมบูรณ์หลังการเชื่อมต่อ 

Optional
 
GIONEE, S6 GN9010

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1(SV1.6)

Available

ไม่มีการแสดงข้อมูล ID3 บนระบบรถยนต์เสมอไป. 

Optional

อุปกรณ์รองรับ MAP 1.0 แต่ฟีเจอร์การส่งข้อความไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม 

Available
Available
Available
Available
 
GIONEE, S6s

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 3.2.0 (S6s_0402_V5628)

Available

ไม่มีการแสดงชื่อเพลงระหว่างที่ทำการเล่นเพลง. 

Optional

คุณสมบัติการส่งข้อความไม่ทำงาน 

Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
GIONEE, X1

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.0 (X1_0201_V5467)

Available

ไม่มีการแสดงชื่อเพลงระหว่างที่ทำการเล่นเพลง. 

Optional

คุณสมบัติการส่งข้อความไม่ทำงาน 

Available
Available
Available
Available
 
GIONEE, X1s

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.0 (X1S_0401_V5625)

Available

ไม่มีการแสดงชื่อเพลงระหว่างที่ทำการเล่นเพลง. 

Optional

คุณสมบัติการส่งข้อความไม่ทำงาน 

Available
Available
Available
Available
Google
 
Google, Pixel

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.0 (PPR1.180610.009)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Google, Pixel 2

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (OPD1.170816.010)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Google, Pixel 2 XL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.0 (PPR1.180610.009)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Google, Pixel XL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (OPR3.170623.013)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Honor
 
Honor, 10 COL-AL10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1.0(COL-AL10 8.1.0.112(C00))

Available

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, 4A SCL-AL00

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1(SCL-AL00C00B211)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, 5C NEM-L51

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (NEM-L51C432B350)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, 5X KIW-L21

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (KIW-L21C432B350)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Honor, 6X BLN-L21

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (BLN-L21C432B360)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, 7 PLK-L01

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (PLK-L01C432B330)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Honor, 7S DUA-L22

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1.0 (DUA-L22 1.0.0.131(C432))

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, 8 FRD-AL00

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (FRD-AL00C00B368)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, 9N LLD-AL20

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (LLD-AL20 8.0.0.101(C675)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, Bee 2 LUA-L22

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (LUA-L22C621B103)

ไม่มีการแสดงเครื่องหมายการพักสายของระบบภายในรถอย่างถูกต้อง. การจัดการสายสนทนาหลายสายทำงานไม่ถูกต้อง ไม่มีการแสดงสายสนทนาที่ถูกต้องขณะสลับ/เปลี่ยนสาย 

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, Holly 4 DLI-L42

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (Delhi-L42C675B123)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, Note 8 EDI-AL10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (EDI-AL10C233B352)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, V8 KNT-AL10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (KNT-AL10C00B391)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, 畅玩7A AUM-AL00

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0(AUM-AL00 8.0.0.141(C00))

Available

ไม่สามารถเล่น และ หยุดเล่นเพลงชั่วคราวได้โดยใช้ระบบภายในรถ 

Available
Available
Available
Available
Available
HTC
 
HTC, 10 (T-Mobile)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (2.37.531.5)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 10 Lifestyle D10u

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (1.07.401.1)

ระบบของรถยนต์แสดงหมายเลขไม่ถูกต้อง ขณะที่ทำการโทรออก 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 10 Pro D10w

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (1.18.400.20)

ไม่มีการแสดงสายสนทนาที่ถูกต้องขณะสลับ/เปลี่ยนสาย 

Optional
Available

ไม่สามารถส่งข้อความทางมือถือผ่านระบบภายในรถ 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 825 D825u

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (1.00.401.4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One X9 X9Y

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (2.19.710.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, U Play

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (1.13.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, U11

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (1.03.401.6)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, U12+ (AT&T)

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (1.21.617.3)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Huawei
 
Huawei, Ascend G7 G7-L01

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (G7-L01V100R001C00B263)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend Mate 7 MT7-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (MT7-L09V100R001C00B168SP02)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend Y635-L21

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4(Y635-L21V100R001C432B131)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Google Nexus 6P H1512

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (NBD90X)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, GR5 (2017) BLL-L22

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (BLL-L22C636B123)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Honor Bee Y541-U02

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (Y541-U02V100R001C583B107)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Mate 10 Pro BLA-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (BLA-L09 8.0.0.115(C782))

Available

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Mate 8 NXT-L29

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (NXT-L29C432B170)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Mate 9 MHA-L29

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (MHA-L29 8.0.0.366(C432)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Mate S CRR-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (CRR-L09C432B114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Nova 3 PAR-AL00

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1.0(PAR-AL00 8.2.0.132)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Nova Plus MLA-L11

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 ( MLA-L11C432B140 )

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P10 Lite WAS-LX1

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (WAS-LX1C432B102)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P10 Plus VKY-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (VKY-L09C432B120)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P20 EML-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1.0 (EML-L09 8.1.0.120(C782))

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P20 Lite ANE-LX1

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (ANE-LX1 8.0.0.103(C782))

Available

ไม่สามารถเล่น และ หยุดเล่นเพลงชั่วคราวได้โดยใช้ระบบภายในรถ ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P20 Pro CLT-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1.0 (CLT-L09 8.1.0.110(C782))

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P8 GRA-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.1 (GRA-L09C432B200)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P8 Lite ALE-L21

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (ALE-L21C432B594)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

 
Huawei, P8 Max DAV-703L

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (DAV-703LV100R001C233B029)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P9 EVA-AL10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (EVA-AL10C00B139)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P9 EVA-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (EVA-L09C432B386)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P9 Lite VNS-L31

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (VNS-L31C432B380)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P9 Plus VIE-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (VIE-L09C432B360)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Y5 Y560-L01

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1(Y560-L01V100ROO1C628B103)

ระบบของรถยนต์แสดงหมายเลขไม่ถูกต้อง ขณะที่ทำการโทรออก 

Optional

การเลือกเพลงโดยใช้ระบบรถยนต์ทำงานไม่ถูกต้อง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Y6 (2018) ATU-L21

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (ATU-L21 8.0.0.100(C432))

Available

ไม่สามารถเล่น และ หยุดเล่นเพลงชั่วคราวได้โดยใช้ระบบภายในรถ ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Y6 II CAM-L21

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (CAM-L21C432B179)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Y7 TRT-LX1

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (TRT-LX1C432B100)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
i-mobile
 
i-mobile, i-Style 219

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (i-mobile_i-STYLE-219-SW29)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, i-Style 220

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (i-mobile i-STYLE 220_V.13)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, i-Style 811

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (i-mobile_i-STYLE_811_V.15)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Infinix
 
Infinix, Hot 4 Pro X5511

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (X5511-H3716B-M-IN-170912V134)

Available

ไม่มีการแสดงชื่อเพลงระหว่างที่ทำการเล่นเพลง. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Infinix, Hot 6 Pro X608

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0 (X608-QL1661D-O-IN-180720V17)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Infinix, Hot S3 X573

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.0(X573-QL1668DEF-O-IN)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Infinix, Note 4 X572

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (X572-H5312E-N-IN-170911V115)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Intex
 
Intex, Aqua Lite

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (Intex_Aqua_Lite_V05_Indian)

ระบบภายในรถไม่แจ้งเตือน เมื่อมีการพักสายที่ใช้อยู่ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Intex, Aqua View

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (V06_Indian)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Karbonn
 
Karbonn, A40 Indian

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0(Karbonn_A40 Indian_V17)

การเชื่อมต่อกับระบบภายในรถไม่เสถียร 

 
Karbonn, A9 Indian

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (Karbonn_A9 indian_V16)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Karbonn, K9 Viraat

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (Karbonn_K9_Viraat_4G_V03N)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Karbonn, Titanium Moghul

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.3 (TITANIUM_MOGHUL_V018)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
LAVA
 
LAVA, A77

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (A77N_1_8_V4.0_M004_20170717)

ไม่รองรับการใช้งาน AppLink 

ไม่รองรับการใช้งาน AppLink 

การเชื่อมต่อกับระบบภายในรถไม่สามารถไว้วางใจได้ การเชื่อมต่อหลุดบ่อย. 

ไม่รองรับการใช้งาน AppLink 

ไม่รองรับการใช้งาน AppLink 

ไม่รองรับการใช้งาน AppLink 

 
LAVA, V5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 2.0 (LAVA_V5_S107)

ระบบภายในรถไม่แจ้งเตือน เมื่อมีการพักสายที่ใช้อยู่ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LAVA, X46

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (Lava_X46_S801_20160330)

Available

ไม่สามารถควบคุมการเล่นเพลงกลับได้โดยสมบูรณ์ด้วยการใช้ระบบภายในรถ 

Available
Available
Available
Available
Available
 
LAVA, Z10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0(LAVA_Z10_S209_20170922)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LAVA, Z60

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (Lava_Z60_V1.0_S131_20171120)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
LeEco
 
LeEco, 乐2 Pro X620

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.6.014S

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
LeEco, 乐2 X620

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.6.014S

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LeEco, 乐Max2 X820

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.6.014S

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LeEco, 乐S3 LEX622

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.9.023S

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Lenovo
 
Lenovo, A1000

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (A1000_S30318_160929_ROW)

Available
Available

ไม่รองรับคุณสมบัติการรับส่งข้อความหรือ SMS. 

Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, A2010

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (S261_1607142300_MP3V1_8G_ROW)

ระบบภายในรถไม่แจ้งเตือน เมื่อมีการพักสายที่ใช้อยู่ 

Optional
Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Lenovo, A5000

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (A5000_S124_151118_8G_ROW)

ไม่สามารถวางสายโดยใช้ระบบหลังยอมรับการโทรเข้าที่สอง 

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, A6600 Plus A6600d40

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (A6600d40_S232_161222_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Lenovo, A7000

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (A7000-a_S223_160405_ROW)

ไม่สามารถทำการรวมสายการสนทนาหลายยสายเข้าประชุมสายโดยใช้ระบบรถยนต์ได้. 

Optional

ไม่ทำการเล่นเพลงต่อหลังจากที่สิ้นสุดการสนทนาโทรศัพท์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Lenovo, K3 Note K50-T5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0(VIBEUI_V2.5_1511_5.444.1_ST)

การประชุมทางโทรศัพท์จะสามารถให้บริการได้เฉพาะการดำเนินการผ่านหูฟังโทรศัพท์เท่านั้น 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, K6 Note K53a48

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (K53_S123_170216_ROW)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, K6 Power K33a42

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (K33_S156_170220_ROW)

Available

ปุ่มบราวซ์ไม่แสดงผลบนระบบรถยนต์ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, K8 Note XT1902-3

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMB26.54-71)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, K8 Plus XT1902-2

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMC26.74-24)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, Moto C Plus XT1721

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (NRD90M.03 030)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, Moto C XT1755

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (NRD90M.040)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, Moto E3 Power XT1706

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (XT1706_S135_161108_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่สามารถดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์มายังระบบภายในรถ ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

 
Lenovo, Moto E3 XT1700

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (XT1700_S124_160826_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่สามารถดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์. ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

 
Lenovo, Moto E4 Plus XT1770

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMA26.42-11-3)

Available
Available