วิธีการ reset ระบบการสั่งงานด้วยเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการ reset ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ 3

การ reset ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC3 ให้กลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงาน

เตรียมตัวก่อนการ Reset

• รถยนต์ของคุณจะต้องจอด หรือ แล่นอยู่ เท่านั้น ห้ามทำในขณะอยู่ใน Accessory mode
• กรุณาจดที่อยู่ เส้นทาง และจุดหมายก่อนทำการ Reset ระบบ เพราะเมื่อเริ่มการ Reset ระบบจะทำการล้างข้อมูลทั้งหมดทิ้ง
• ถอดอุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมต่อกับช่อง USB

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการ reset ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ 3

การ reset ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC3 ให้กลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงาน

เตรียมตัวก่อนการ Reset

• รถยนต์ของคุณจะต้องจอด หรือ แล่นอยู่ เท่านั้น ห้ามทำในขณะอยู่ใน Accessory mode
• กรุณาจดที่อยู่ เส้นทาง และจุดหมายก่อนทำการ Reset ระบบ เพราะเมื่อเริ่มการ Reset ระบบจะทำการล้างข้อมูลทั้งหมดทิ้ง
• ถอดอุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมต่อกับช่อง USB

วิธีการ reset ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ 3

ขั้นที่ 1
เลือก การตั้งค่า (Settings) ในแถบคุณสมบัติด้านล่างของหน้าจอสัมผัส

ขั้นที่ 2
เลือกไอคอน ตั้งค่าทั่วไป (General) (คุณอาจจะต้องเลื่อนไปยังหน้าจอถัดไป)

ขั้นที่ 3
เลื่อนแถบเลื่อน หรือเลื่อนขึ้นหรือลง จนพบเมนู Master Reset จากนั้นกดเลือก Master Reset

ขั้นที่ 4
ข้อความยืนยันการ Reset จะปรากฏขึ้น เพื่อยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งเพื่อกลับไปยังการตั้งค่าจากโรงงาน กดเลือก Continue

ขั้นที่ 5
ข้อความ Resetting to factory defaults จะปรากฏขึ้น ระบบจะปิดตัวลงและหน้าจอจะว่างเปล่า ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสักครู่ในการ Reset ระบบก่อนพร้อมให้กลับมาใช้งานอีกครั้ง

เคล็ดลับ
สิ่งที่ต้องทำหลังจากทำการ Master Reset
เมื่อคุณทำการ Reset ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องทำการเชื่อมต่อโทรศัทพ์มือถือ และดึงข้อมูลรายชื่อติดต่อต่างๆ อีกครั้ง
หากคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ หลังจากทำการติดตั้งใหม่ ให้ลองเชื่อมต่อแบบใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง โดยการลบ SYNC ออกจากรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของคุณทิ้ง จากนั้นทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือใหม่ตั้งแต่ต้น

ขั้นที่ 1
เลือก การตั้งค่า (Settings) ในแถบคุณสมบัติด้านล่างของหน้าจอสัมผัส

ขั้นที่ 2
เลือกไอคอน ตั้งค่าทั่วไป (General) (คุณอาจจะต้องเลื่อนไปยังหน้าจอถัดไป)

ขั้นที่ 3
เลื่อนแถบเลื่อน หรือเลื่อนขึ้นหรือลง จนพบเมนู Master Reset จากนั้นกดเลือก Master Reset

ขั้นที่ 4
ข้อความยืนยันการ Reset จะปรากฏขึ้น เพื่อยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งเพื่อกลับไปยังการตั้งค่าจากโรงงาน กดเลือก Continue

ขั้นที่ 5
ข้อความ Resetting to factory defaults จะปรากฏขึ้น ระบบจะปิดตัวลงและหน้าจอจะว่างเปล่า ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสักครู่ในการ Reset ระบบก่อนพร้อมให้กลับมาใช้งานอีกครั้ง

เคล็ดลับ
สิ่งที่ต้องทำหลังจากทำการ Master Reset
เมื่อคุณทำการ Reset ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องทำการเชื่อมต่อโทรศัทพ์มือถือ และดึงข้อมูลรายชื่อติดต่อต่างๆ อีกครั้ง
หากคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ หลังจากทำการติดตั้งใหม่ ให้ลองเชื่อมต่อแบบใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง โดยการลบ SYNC ออกจากรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของคุณทิ้ง จากนั้นทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือใหม่ตั้งแต่ต้น

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top