วิธีจัดการรายชื่อผู้ติดต่อด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีจัดการรายชื่อผู้ติดต่อด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีจัดการรายชื่อผู้ติดต่อด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

วิธีจัดการรายชื่อผู้ติดต่อด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ 3

ก่อนเริ่ม

  • ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 โดยตรวจสอบจากรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับ
  • เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ขั้นแรก

ดาวน์โหลตรายชื่อติดต่ออัตโนมัตินทีที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ* เลื่อนเปิดการดาวน์โหลตอัตโนมัติ แล้วการดาวน์โหลตรายชื่อติดต่อของคุณก็จะเริ่มขึ้น
จะมีหน้าจอยืนยันการดาวน์โหลตขึ้นเพื่อบอกสถานะการดาวน์โหลต โดยระยะเวลาการดาวน์โหลตจะขึ้นอยู่กับจำนวนรายชื่อติดต่อของคุณ
*ฟังก์ชั่นนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

ขั้นที่ 2

อัปเดตรายชื่อติดต่ออัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นดาวน์โหลตรายชื่อติดต่ออัตโนมัติจะอัพเดทสมุดโทรศัพท์ของคุณทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC™
ดังนั้น หากคุณมีการเพิ่มหรือแก้ไขรายชื่อติดต่อ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นทันทีที่มีการเชื่อมต่อกับSYNC

ขั้นที่ 3

ตั้งค่าความต้องการของคุณ
หลังจากที่ดาวน์โหลตรายชื่อติดต่อเสร็จแล้ว คุณสามารถจัดเรียงรายชื่อได้ตามความต้องการของคุณ
แตะที่ไอคอนตั้งค่า (Settings) ในแถบคุณสมบัติด้านล่างของหน้าแรก แล้วแตะไอคอนโทรศัพท์เพื่อเข้าสู่เมนูตั้งค่าโทรศัพท์

ขั้นที่ 4

จัดการรายชื่อติดต่อ
ในเมนูตั้งค่าโทรศัพท์ แตะที่จัดการรายชื่อติดต่อ
ถ้าโทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ การจัดการรายชื่อติดต่อจะสามารถตั้งค่าเหล่านี้ได้:

·แสดงรูปภาพรายชื่อติดต่อ เลื่อนปุ่มไปที่ เปิด เพื่อแสดงรูปภาพของรายชื่อติดต่อที่คุณได้ตั้งไว้บนจอสัมผัส เวลาที่มีการโทรไปที่หมายเลขนั้นๆ

  • เรียงโดย เลือกว่าจะให้จัดเรียงรายชื่อแบบไหน โดยมีให้เลือกว่าจะเรียงโดยใช้ชื่อหรือนามสกุล.

·ดาวน์โหลตรายชื่อติดต่ออีกครั้ง คุณสามารถดาวน์โหลตรายชื่อติดต่อใหม่อีกครั้งได้ด้วยตัวของคุณเองในขณะที่รถจอดอยู่ที่เกียร์ P และเชื่อมต่อโทรศัพท์ด้วย Bluetooth® เข้ากับ SYNC 3 แล้ว

·ลบสมุดโทรศัพท์ หากคุณต้องการลบสมุดโทรศัพท์ในรายชื่อติดต่อที่อยู่ในรถของคุณ เลือกตัวเลือกนี้ โดยจะลบเพียงแค่สมุดโทรศัพท์บนรถเท่านั้น

ก่อนเริ่ม

  • ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 โดยตรวจสอบจากรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับ
  • เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ขั้นแรก

ดาวน์โหลตรายชื่อติดต่ออัตโนมัตินทีที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ* เลื่อนเปิดการดาวน์โหลตอัตโนมัติ แล้วการดาวน์โหลตรายชื่อติดต่อของคุณก็จะเริ่มขึ้น
จะมีหน้าจอยืนยันการดาวน์โหลตขึ้นเพื่อบอกสถานะการดาวน์โหลต โดยระยะเวลาการดาวน์โหลตจะขึ้นอยู่กับจำนวนรายชื่อติดต่อของคุณ
*ฟังก์ชั่นนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

ขั้นที่ 2

อัปเดตรายชื่อติดต่ออัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นดาวน์โหลตรายชื่อติดต่ออัตโนมัติจะอัพเดทสมุดโทรศัพท์ของคุณทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC™
ดังนั้น หากคุณมีการเพิ่มหรือแก้ไขรายชื่อติดต่อ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นทันทีที่มีการเชื่อมต่อกับSYNC

ขั้นที่ 3

ตั้งค่าความต้องการของคุณ
หลังจากที่ดาวน์โหลตรายชื่อติดต่อเสร็จแล้ว คุณสามารถจัดเรียงรายชื่อได้ตามความต้องการของคุณ
แตะที่ไอคอนตั้งค่า (Settings) ในแถบคุณสมบัติด้านล่างของหน้าแรก แล้วแตะไอคอนโทรศัพท์เพื่อเข้าสู่เมนูตั้งค่าโทรศัพท์

ขั้นที่ 4

จัดการรายชื่อติดต่อ
ในเมนูตั้งค่าโทรศัพท์ แตะที่จัดการรายชื่อติดต่อ
ถ้าโทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ การจัดการรายชื่อติดต่อจะสามารถตั้งค่าเหล่านี้ได้:

·แสดงรูปภาพรายชื่อติดต่อ เลื่อนปุ่มไปที่ เปิด เพื่อแสดงรูปภาพของรายชื่อติดต่อที่คุณได้ตั้งไว้บนจอสัมผัส เวลาที่มีการโทรไปที่หมายเลขนั้นๆ

  • เรียงโดย เลือกว่าจะให้จัดเรียงรายชื่อแบบไหน โดยมีให้เลือกว่าจะเรียงโดยใช้ชื่อหรือนามสกุล.

·ดาวน์โหลตรายชื่อติดต่ออีกครั้ง คุณสามารถดาวน์โหลตรายชื่อติดต่อใหม่อีกครั้งได้ด้วยตัวของคุณเองในขณะที่รถจอดอยู่ที่เกียร์ P และเชื่อมต่อโทรศัพท์ด้วย Bluetooth® เข้ากับ SYNC 3 แล้ว

·ลบสมุดโทรศัพท์ หากคุณต้องการลบสมุดโทรศัพท์ในรายชื่อติดต่อที่อยู่ในรถของคุณ เลือกตัวเลือกนี้ โดยจะลบเพียงแค่สมุดโทรศัพท์บนรถเท่านั้น

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top