การแสดงผลบนแผงหน้าปัด | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การแสดงผลบนแผงหน้าปัด

 หมายเหตุ: การควบคุมจะแตกต่างกันไปตามการติดตั้งอุปกรณ์และรุ่นของรถยนต์ ปุ่มควบคุมในรถยนต์ของคุณอาจแตกต่างกัน

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การแสดงผลบนแผงหน้าปัด

 หมายเหตุ: การควบคุมจะแตกต่างกันไปตามการติดตั้งอุปกรณ์และรุ่นของรถยนต์ ปุ่มควบคุมในรถยนต์ของคุณอาจแตกต่างกัน

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top