วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนต์ของคุณ | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนต์ของคุณ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนต์ของคุณ

วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนตร์ของคุณ

เริ่มต้นการติดตั้งและอัพเดต หน้าจอบนรถของคุณอาจดับลงเพื่อทำการเปิดปิดระบบใหม่ จนกระทั่งได้ยินข้อความ 'Installation Complete' ซึ่งหมายถึงการติดตั้งเฉพาะส่วนเสร็จสิ้น ไม่ใช่การติดตั้งและอัพเดตทั้งหมด

  หมายเหตุ:
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณดาวน์โหลดตัวติดตั้งการอัพเดตลงใน USB เรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ารถของคุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะคุณต้องสตาร์ตรถ และติดเครื่องไว้เป็นเวลาประมาณ 20-30 นาที ในการติดตั้ง
 1. เชื่อมต่อ USB ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลและข้อความว่า  “the update will last about 30 minutes” กด OK เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 2. ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบหน้าจอประมาณ 20 นาที และเมื่อหน้าจอแสดงข้อความ “You have successfully updated your SYNC software to Gen3 – Vx.x” แสดงถึงการอัพเดตเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด OK และ ถอด USB เพื่อยุติการเชื่อมต่อ

เริ่มต้นการติดตั้งและอัพเดต หน้าจอบนรถของคุณอาจดับลงเพื่อทำการเปิดปิดระบบใหม่ จนกระทั่งได้ยินข้อความ 'Installation Complete' ซึ่งหมายถึงการติดตั้งเฉพาะส่วนเสร็จสิ้น ไม่ใช่การติดตั้งและอัพเดตทั้งหมด

  หมายเหตุ:
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณดาวน์โหลดตัวติดตั้งการอัพเดตลงใน USB เรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ารถของคุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะคุณต้องสตาร์ตรถ และติดเครื่องไว้เป็นเวลาประมาณ 20-30 นาที ในการติดตั้ง
 1. เชื่อมต่อ USB ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลและข้อความว่า  “the update will last about 30 minutes” กด OK เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 2. ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบหน้าจอประมาณ 20 นาที และเมื่อหน้าจอแสดงข้อความ “You have successfully updated your SYNC software to Gen3 – Vx.x” แสดงถึงการอัพเดตเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด OK และ ถอด USB เพื่อยุติการเชื่อมต่อ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top