วิธีการกำหนดที่ตั้งของ บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่โปรดของคุณ ในระบบ SYNC™ 3 | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการกำหนดที่ตั้งของ บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่โปรดของคุณ ในระบบ SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการกำหนดที่ตั้งของ บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่โปรดของคุณ ในระบบ SYNC™ 3

sync3
การค้นหาเส้นทางของสถานที่ที่คุณไปบ่อยๆ

ระบบนำทางของ SYNC™ 3 (ติดตั้งเฉพาะรถบางรุ่นเท่านั้น) ทำให้คุณสามารถสร้างรายการของสถานที่โปรด ทำให้คุณสามารถเข้าถึงระบบนำทางเพื่อกลับบ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ๆคุณไปบ่อยๆ ได้ง่ายขึ้น เพียงไม่กี่ขั้นตอน

วิธีการบันทึกที่ตั้งของบ้าน และที่ทำงาน 

1. ในหน้าจอของระบบนำทาง แตะที่ "Menu" เลือก "New Route" และ "Saved Location"

2. เลือก "HOME" (บ้าน) หรือ "WORK" (ที่ทำงาน) และแตะที่ "OK" เพื่อเริ่มต้นการบันทึก

วิธีการค้นหาสถานที่แบบเร็วที่สุด คือการค้นหาสถานที่แบบใช้ข้อมูลผสม แต่คุณก็ยังสามารถที่จะใช้การค้นหาแบบการใช้ข้อมูลบ้านเลขที่, ใช้ชื่อสถาน, เลือกสถานที่ที่บันทึกไว้ในระบบ, หรือเลือกสถานที่ที่ใช้ระบบนำทางล่าสุด ได้เช่นกัน

3. ค้นหาสถานที่ที่ต้องการบันทึก

a. แตะที่ "Search in all" คุณจะพบช่องเพื่อใส่ข้อมูล 2 ช่องที่ด้านบนของหน้าจอ โดยช่องด้านขวา คุณจะสามารถใช้การพิมพ์เพื่อทำการค้นหาและกำหนดพื้นที่การค้นหาหรือบริเวณที่ใช้ทำการค้นหาได้อีกด้วย ซึ่งค่าเริ่มต้นของพื้นที่หรือบริเวณที่ทำการค้นหา จะเป็นบริเวณที่คุณอยู่ในเวลานั้น

b. หลังจากบริเวณของการค้นหาแสดงผลแล้ว จึงเริ่มใส่ชื่อสถานที่ บ้านเลขที่ หรือประเภทของสถานที่ที่คุณกำลังค้นหา ลงในช่องด้านซ้าย

c. แตะที่สัญลักษณ์ "แว่นขยาย" เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดของการค้นหา โดยผลลัพธ์ของการค้นหาจะรวมทุกประเภทของสถานที่ไว้ในผลลัพธ์เดียวกัน ซึ่งคุณสามารถแตะเพื่อเลือกสถานที่ได้โดยตรงจากผลลัพธ์ หรือจะทำการค้นหาเพิ่มเติมโดยแยกประเภทของสถานที่ได้อีกด้วย

4. เมื่อเลือกสถานที่ที่ต้องการบันทึกแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอแสดงแผนที่ โดยมีสัญลักษณ์แสดงถึงสถานที่ที่เลือกไว้ ปรากฏอยู่ตรงกลางของแผนที่ หากต้องการปรับเปลี่ยนสถานที่ คุณสามารถใช้การแตะบนแผนที่ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสัญลักษณ์ ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการได้อีกด้วย

5. หากคุณเลือกสถานที่เรียบร้อยแล้ว แตะที่ "ลูกศรชี้ลง"

6. แตะที่ "Save Location" เพื่อบันทึกสถานที่

(ทางเลือก) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อสถานที่ที่ต้องการบันทึก และแตะที่ปุ่มเครื่องหมายถูก เพื่อยืนยันการบันทึกสถานที่ไว้ในระบบ

การค้นหาเส้นทางกลับบ้าน หรือที่ทำงานที่ได้บันทึกไว้ในระบบ

1. ในหน้าจอของระบบนำทาง แตะที่ "Menu" เลือก "New Route" และ "Saved Location"

2. เลือก "HOME" (บ้าน) หรือ "WORK" (ที่ทำงาน) และแตะที่ "OK" เพื่อยืนยัน

3. แตะที่ "Select as Destination" เพื่อยืนยันปลายทาง หรือแตะที่สัญลักษณ์ ลูกศรย้อนกลับ เพื่อเลือกสถานที่ใหม่

4. แตะที่สัญลักษณ์ "ลูกศรชี้ลง" เพื่อปรับตั้งค่าของการแสดงเส้นทาง หรือ แตะที่ "Start Navigation" เพื่อเริ่มต้นการเดินทาง

การค้นหาเส้นทางของสถานที่ที่คุณไปบ่อยๆ

ระบบนำทางของ SYNC™ 3 (ติดตั้งเฉพาะรถบางรุ่นเท่านั้น) ทำให้คุณสามารถสร้างรายการของสถานที่โปรด ทำให้คุณสามารถเข้าถึงระบบนำทางเพื่อกลับบ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ๆคุณไปบ่อยๆ ได้ง่ายขึ้น เพียงไม่กี่ขั้นตอน

วิธีการบันทึกที่ตั้งของบ้าน และที่ทำงาน 

1. ในหน้าจอของระบบนำทาง แตะที่ "Menu" เลือก "New Route" และ "Saved Location"

2. เลือก "HOME" (บ้าน) หรือ "WORK" (ที่ทำงาน) และแตะที่ "OK" เพื่อเริ่มต้นการบันทึก

วิธีการค้นหาสถานที่แบบเร็วที่สุด คือการค้นหาสถานที่แบบใช้ข้อมูลผสม แต่คุณก็ยังสามารถที่จะใช้การค้นหาแบบการใช้ข้อมูลบ้านเลขที่, ใช้ชื่อสถาน, เลือกสถานที่ที่บันทึกไว้ในระบบ, หรือเลือกสถานที่ที่ใช้ระบบนำทางล่าสุด ได้เช่นกัน

3. ค้นหาสถานที่ที่ต้องการบันทึก

a. แตะที่ "Search in all" คุณจะพบช่องเพื่อใส่ข้อมูล 2 ช่องที่ด้านบนของหน้าจอ โดยช่องด้านขวา คุณจะสามารถใช้การพิมพ์เพื่อทำการค้นหาและกำหนดพื้นที่การค้นหาหรือบริเวณที่ใช้ทำการค้นหาได้อีกด้วย ซึ่งค่าเริ่มต้นของพื้นที่หรือบริเวณที่ทำการค้นหา จะเป็นบริเวณที่คุณอยู่ในเวลานั้น

b. หลังจากบริเวณของการค้นหาแสดงผลแล้ว จึงเริ่มใส่ชื่อสถานที่ บ้านเลขที่ หรือประเภทของสถานที่ที่คุณกำลังค้นหา ลงในช่องด้านซ้าย

c. แตะที่สัญลักษณ์ "แว่นขยาย" เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดของการค้นหา โดยผลลัพธ์ของการค้นหาจะรวมทุกประเภทของสถานที่ไว้ในผลลัพธ์เดียวกัน ซึ่งคุณสามารถแตะเพื่อเลือกสถานที่ได้โดยตรงจากผลลัพธ์ หรือจะทำการค้นหาเพิ่มเติมโดยแยกประเภทของสถานที่ได้อีกด้วย

4. เมื่อเลือกสถานที่ที่ต้องการบันทึกแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอแสดงแผนที่ โดยมีสัญลักษณ์แสดงถึงสถานที่ที่เลือกไว้ ปรากฏอยู่ตรงกลางของแผนที่ หากต้องการปรับเปลี่ยนสถานที่ คุณสามารถใช้การแตะบนแผนที่ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสัญลักษณ์ ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการได้อีกด้วย

5. หากคุณเลือกสถานที่เรียบร้อยแล้ว แตะที่ "ลูกศรชี้ลง"

6. แตะที่ "Save Location" เพื่อบันทึกสถานที่

(ทางเลือก) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อสถานที่ที่ต้องการบันทึก และแตะที่ปุ่มเครื่องหมายถูก เพื่อยืนยันการบันทึกสถานที่ไว้ในระบบ

การค้นหาเส้นทางกลับบ้าน หรือที่ทำงานที่ได้บันทึกไว้ในระบบ

1. ในหน้าจอของระบบนำทาง แตะที่ "Menu" เลือก "New Route" และ "Saved Location"

2. เลือก "HOME" (บ้าน) หรือ "WORK" (ที่ทำงาน) และแตะที่ "OK" เพื่อยืนยัน

3. แตะที่ "Select as Destination" เพื่อยืนยันปลายทาง หรือแตะที่สัญลักษณ์ ลูกศรย้อนกลับ เพื่อเลือกสถานที่ใหม่

4. แตะที่สัญลักษณ์ "ลูกศรชี้ลง" เพื่อปรับตั้งค่าของการแสดงเส้นทาง หรือ แตะที่ "Start Navigation" เพื่อเริ่มต้นการเดินทาง

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top