ธีฟังข้อความเสียด้วยคำสั่งเสียงและระบบสั่งงานด้วยเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีฟังข้อความเสียด้วยคำสั่งเสียงและระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3


ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 ให้คุณได้ฟังข้อความตัวอักษร เพียงใช้คำสั่งเสียงพื้นฐาน โดยไม่ต้องจับโทรศัพท์ คุณสามารถใช้ข้อความตอบกลับจากทั้งหมด 15 ข้อความที่คุณตั้งค่าไว้ด้วยคำสั่งเสียงเช่นกัน
หมายเหตุ: ข้อความตัวอักษรขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบได้ที่รายชื่ออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ก่อนเริ่ม
ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณเข้ากันได้กับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3
เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3
ถ้าคุณใช้ iPhone ดูเรื่องการรับข้อความตัวอักษรของ iPhone text messages ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีฟังข้อความเสียด้วยคำสั่งเสียงและระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 ให้คุณได้ฟังข้อความตัวอักษร เพียงใช้คำสั่งเสียงพื้นฐาน โดยไม่ต้องจับโทรศัพท์ คุณสามารถใช้ข้อความตอบกลับจากทั้งหมด 15 ข้อความที่คุณตั้งค่าไว้ด้วยคำสั่งเสียงเช่นกัน
หมายเหตุ: ข้อความตัวอักษรขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบได้ที่รายชื่ออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ก่อนเริ่ม
ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณเข้ากันได้กับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3
เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3
ถ้าคุณใช้ iPhone ดูเรื่องการรับข้อความตัวอักษรของ iPhone text messages ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

คำแนะนำ

ใช้ Siri Eyes-Free กับ iPhone ของคุณในการตั้งค่าข้อความส่วนตัว
ด้วย Siri Eyes-Free คุณจะสามารถใช้ iPhone ของคุณตอบกลับข้อความตัวอักษรด้วยข้อความที่คุณตั้งไว้ได้ ในการใช้ฟังก์ชั่นนี้ เปิด Siri และบอกชื่อคนที่คุณต้องการส่งข้อความถึงและข้อความนั้น Siriจะอ่านทวนซ้ำเพื่อให้คุณยืนยันและจะส่งข้อความนั้น Siri Eyes-Free เป็นวิธีเดียวที่จะตอบกลับข้อความตัวอักษรด้วยคำสั่งเสียงและข้อความที่ตั้งไว้ด้วย iPhone.
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับข้อความตัวอักษรใน iPhone ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3.

คำแนะนำ

ใช้ Siri Eyes-Free กับ iPhone ของคุณในการตั้งค่าข้อความส่วนตัว
ด้วย Siri Eyes-Free คุณจะสามารถใช้ iPhone ของคุณตอบกลับข้อความตัวอักษรด้วยข้อความที่คุณตั้งไว้ได้ ในการใช้ฟังก์ชั่นนี้ เปิด Siri และบอกชื่อคนที่คุณต้องการส่งข้อความถึงและข้อความนั้น Siriจะอ่านทวนซ้ำเพื่อให้คุณยืนยันและจะส่งข้อความนั้น Siri Eyes-Free เป็นวิธีเดียวที่จะตอบกลับข้อความตัวอักษรด้วยคำสั่งเสียงและข้อความที่ตั้งไว้ด้วย iPhone.
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับข้อความตัวอักษรใน iPhone ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3.

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top