การปรับอุณหภูมิด้วยเสียง (กรณีที่ติดตั้ง) | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การปรับอุณหภูมิด้วยเสียง (กรณีที่ติดตั้ง)

คุณสามารถปรับอุณหภูมิในรถยนต์ด้วยคำสั่งเสียง *___ ที่เว้นไว้เพื่อให้คุณใส่ตัวเลขอุณหภูมิที่คุณต้องการได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การปรับอุณหภูมิด้วยเสียง (กรณีที่ติดตั้ง)

คุณสามารถปรับอุณหภูมิในรถยนต์ด้วยคำสั่งเสียง *___ ที่เว้นไว้เพื่อให้คุณใส่ตัวเลขอุณหภูมิที่คุณต้องการได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top