วิธีการโทรออกจากรายชื่อในโทรศัพท์ | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการโทรออกจากรายชื่อในโทรศัพท์

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อลงใน SYNC 3 แล้ว คุณสามารถโทรออกด้วยคำสั่งเสียงได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการโทรออกจากรายชื่อในโทรศัพท์

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อลงใน SYNC 3 แล้ว คุณสามารถโทรออกด้วยคำสั่งเสียงได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top