การใช้เสียงควบคุมระบบเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การใช้เสียงควบคุมระบบเสียง

ในการควบคุมระบบเสียง กดปุ่มเสียง (voice) รอการตอบสนอง แล้วพูดคำสั่ง: *___ ที่เว้นไว้คือรายชื่อต่างๆ ที่คุณสามารถใส่ได้ เช่น เลขความถึ่คลื่นวิทยุ ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง หรือแนวเพลง

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การใช้เสียงควบคุมระบบเสียง

ในการควบคุมระบบเสียง กดปุ่มเสียง (voice) รอการตอบสนอง แล้วพูดคำสั่ง: *___ ที่เว้นไว้คือรายชื่อต่างๆ ที่คุณสามารถใส่ได้ เช่น เลขความถึ่คลื่นวิทยุ ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง หรือแนวเพลง

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top