Waze - SYNC Applink® - SYNC 3 - ฟอร์ด ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC® 3

Waze

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข้อมูลสนับสนุน SYNC® 3

Waze

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สิ่งที่ผู้ใช้ IPhone Users ต้องทำ:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์เชื่อมต่อโดยใช้สาย USB เฉพาะของ Apple
  2. ต้องมีการเปิด <Waze> บนโทรศัพท์

สิ่งที่ผู้ใช้ IPhone Users ต้องทำ:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์เชื่อมต่อโดยใช้สาย USB เฉพาะของ Apple
  2. ต้องมีการเปิด <Waze> บนโทรศัพท์

การดำเนินการ

การสั่งงานด้วยเสียง

Navigate Home

Navigate Home

Navigate to work

Navigate to work

Stop Navigation

Stop Navigation

การดำเนินการ

การสั่งงานด้วยเสียง

Navigate Home

Navigate Home

Navigate to work

Navigate to work

Stop Navigation

Stop Navigation

Top