วิธีการรับสาย หรือ ตัดสาย เมื่อมีสายเรียกเข้า | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการรับสาย หรือ ตัดสาย เมื่อมีสายเรียกเข้า

เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ SYNC 3 แล้ว คุณสามารถรับสายหรือตัดสาย เมื่อมีสายเรียกเข้าได้ด้วยการกดปุ่ม

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการรับสาย หรือ ตัดสาย เมื่อมีสายเรียกเข้า

เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ SYNC 3 แล้ว คุณสามารถรับสายหรือตัดสาย เมื่อมีสายเรียกเข้าได้ด้วยการกดปุ่ม

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1
การรับสาย กดปุ่ม Accept สีเขียว บนหน้าจอ SYNC 3

ขั้นตอนที่ 1
การรับสาย กดปุ่ม Accept สีเขียว บนหน้าจอ SYNC 3

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2
การตัดสาย หรือวางสาย กดปุ่ม Reject สีแดงบนหน้าจอ SYNC 3 ค้างไว้

เคล็ดลับ
คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ของคุณขณะขับรถได้ เพียงเชื่อมต่อกับรถยนต์ผ่าน USB

 

ขั้นตอนที่ 2
การตัดสาย หรือวางสาย กดปุ่ม Reject สีแดงบนหน้าจอ SYNC 3 ค้างไว้

เคล็ดลับ
คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ของคุณขณะขับรถได้ เพียงเชื่อมต่อกับรถยนต์ผ่าน USB

 

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top