การปรับแสงในห้องโดยสารด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การปรับแสงในห้องโดยสารด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

หากรถยนต์ของคุณทำการติดตั้งระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 และระบบควบคุมแสงสว่างภายในรถยนต์ คุณสามารถตั้งค่าความสว่างภายในรถยนต์โดยการเลือกความเข้มของแสงและสี
เมื่อเริ่มต้นการใช้งาน ไฟบนหลังคารถ ไฟบริเวณที่วางเท้า ที่วางแก้ว ที่เปิดประตูรถ และที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์ของคุณ คุณสามารถปรับความสว่างภายในรถยนต์ตามความต้องการของคุณได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การปรับแสงในห้องโดยสารด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

หากรถยนต์ของคุณทำการติดตั้งระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 และระบบควบคุมแสงสว่างภายในรถยนต์ คุณสามารถตั้งค่าความสว่างภายในรถยนต์โดยการเลือกความเข้มของแสงและสี
เมื่อเริ่มต้นการใช้งาน ไฟบนหลังคารถ ไฟบริเวณที่วางเท้า ที่วางแก้ว ที่เปิดประตูรถ และที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์ของคุณ คุณสามารถปรับความสว่างภายในรถยนต์ตามความต้องการของคุณได้

การปรับแสงในห้องโดยสารด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ 3

วิธีการตั้งค่าความสว่างภายในรถยนต์ทำได้ดังนี้:

1.  เลือกไอคอน ตั้งค่า ที่แถบคุณสมบัติ บริเวณด้านล่างของหน้าจอสัมผัส
2.  เลือกไอคอน Ambient Lighting (คุณอาจจะต้องเลื่อนไปยังหน้าถัดไปเพื่อค้นหาไอคอน)
3.  เลือก สี ที่ต้องการ
4.  เลือกความเข้มของแสงที่ต้องการ

วิธีการตั้งค่าความสว่างภายในรถยนต์ทำได้ดังนี้:

1.  เลือกไอคอน ตั้งค่า ที่แถบคุณสมบัติ บริเวณด้านล่างของหน้าจอสัมผัส
2.  เลือกไอคอน Ambient Lighting (คุณอาจจะต้องเลื่อนไปยังหน้าถัดไปเพื่อค้นหาไอคอน)
3.  เลือก สี ที่ต้องการ
4.  เลือกความเข้มของแสงที่ต้องการ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top