คำสั่งเสียงที่เกี่ยวกับ USB | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 2

คำสั่งเสียงที่เกี่ยวกับ USB

เมื่อระบบ SYNC อยู่ในโหมด USB คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 2

คำสั่งเสียงที่เกี่ยวกับ USB

เมื่อระบบ SYNC อยู่ในโหมด USB คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top