วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับระบบ SYNC™ | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับระบบ SYNCTM

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับระบบ SYNCTM

speak to sync

1.  กดปุ่ม Voice
2.  ระบบ SYNC จะถามถึงคำสั่ง โดยคุณสามารถพูดหลังจากได้ยินสัญญาณ
     SYNC จะยืนยันคำสั่ง หรือขอให้คุณออกคำสั่งอีกครั้ง

คำแนะนำ:

  • ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC จะสามารถฟั่งคำสั่งของคุณเมื่ออยู่ใน Listening mode นั้นก็คือหลังจากที่คุณกดปุ่ม Voice และ ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC ได้พูดจบแล้ว
  • หาก ระบบมีปัญหาในการเข้าใจคำสั่งของคุณ กรุณาพยายามลดเสียงรบกวน เช่นเสียงลมหรือเสียงถนน โดยการปิดกระจก

1.  กดปุ่ม Voice
2.  ระบบ SYNC จะถามถึงคำสั่ง โดยคุณสามารถพูดหลังจากได้ยินสัญญาณ
     SYNC จะยืนยันคำสั่ง หรือขอให้คุณออกคำสั่งอีกครั้ง

คำแนะนำ:

  • ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC จะสามารถฟั่งคำสั่งของคุณเมื่ออยู่ใน Listening mode นั้นก็คือหลังจากที่คุณกดปุ่ม Voice และ ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC ได้พูดจบแล้ว
  • หาก ระบบมีปัญหาในการเข้าใจคำสั่งของคุณ กรุณาพยายามลดเสียงรบกวน เช่นเสียงลมหรือเสียงถนน โดยการปิดกระจก

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top