การส่งข้อความตัวอักษรที่บันทึกไว้ล่วงหน้า | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

การส่งข้อความตัวอักษรที่บันทึกไว้ล่วงหน้า 

ใช้การสั่งงานด้วยเสียงเพื่อตอบกลับข้อความ โดยการส่งข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ถึง 15 ข้อความ

กรุณาตรวจสอบว่า:
• โทรศัพท์ของคุณรองรับและเชื่อมต่อกับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM

ข้อมูลสนับสนุน SYNC2

การส่งข้อความตัวอักษรที่บันทึกไว้ล่วงหน้า 

ใช้การสั่งงานด้วยเสียงเพื่อตอบกลับข้อความ โดยการส่งข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ถึง 15 ข้อความ

กรุณาตรวจสอบว่า:
• โทรศัพท์ของคุณรองรับและเชื่อมต่อกับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM

reply
  1. เมื่อคุณต้องการตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษร กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Reply to text message"
  2. ใช้ตัวปุ่มบังคับทิศทางบนพวงมาลัย เพื่อเลือกข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนจอสัมผัสหรือจอ LCD (หากมี)
  3. ระบบ SYNCTM จะขอให้คุณยืนยันการเลือก ด้วยการพูดคำสั่ง "Yes" "No" หรือ "Cancel"
  1. เมื่อคุณต้องการตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษร กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Reply to text message"
  2. ใช้ตัวปุ่มบังคับทิศทางบนพวงมาลัย เพื่อเลือกข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนจอสัมผัสหรือจอ LCD (หากมี)
  3. ระบบ SYNCTM จะขอให้คุณยืนยันการเลือก ด้วยการพูดคำสั่ง "Yes" "No" หรือ "Cancel"

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top