คู่มือฉบับย่อในการใช้งาน SYNC™ 2 | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™  2

คู่มือฉบับย่อในการใช้งาน SYNC™ 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™  2

คู่มือฉบับย่อในการใช้งาน SYNC™ 2

quick-guide

ขั้นตอนที่ 1 - พวงมาลัย


ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย:

คุยกับ SYNC
ค้นหา +/-
ระดับเสียง
โทรศัพท์ (รับสาย/วางสาย)
ตกลง

ขั้นตอนที่ 1 - พวงมาลัย

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย:

คุยกับ SYNC
ค้นหา +/-
ระดับเสียง
โทรศัพท์ (รับสาย/วางสาย)
ตกลง

quick guide

ขั้นตอนที่ 2 - จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว


จอสัมผสขนาด 8 นิ้ว ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนตามสี:

 • โทรศัพท์ (สีเหลือง)
 • อุณหภูมิ (สีฟ้า)
 • ความบันเทิง (สีแดง)

นอกจากนี้ ยังมีเมนูด้านล่างของจอสัมผัส โดยมีไอคอนดังต่อไปนี้:

 • หน้าแรก
 • การตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2 - จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว

จอสัมผสขนาด 8 นิ้ว ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนตามสี:

 • โทรศัพท์ (สีเหลือง)
 • อุณหภูมิ (สีฟ้า)
 • ความบันเทิง (สีแดง)

นอกจากนี้ ยังมีเมนูด้านล่างของจอสัมผัส โดยมีไอคอนดังต่อไปนี้:

 • หน้าแรก
 • การตั้งค่า
quick guide

ขั้นตอนที่ 3 - ศูนย์รวมความบันทิง

ช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่อยู่บริเวณของพนักวางแขนของคนขับ:

 • ช่องต่อ USB
 • ช่องอ่านการ์ด SD
 • ช่องต่อสาย Audio / Video RCA

ขั้นตอนที่ 3 - ศูนย์รวมความบันทิง

ช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่อยู่บริเวณของพนักวางแขนของคนขับ:

 • ช่องต่อ USB
 • ช่องอ่านการ์ด SD
 • ช่องต่อสาย Audio / Video RCA

ข้อมูลสนับสนุน SYNC  2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC  2

hidden

hidden

Top