การเล่นเพลง - เครื่องเล่น USB / iPod | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การเล่นเพลง - เครื่องเล่น USB / iPod


ใช้เสียงสั่งงานเพื่อเลือกเพลงบน iPod หรือเครื่องเล่นเพลงอื่นๆ นอกจากนี้
คุณยังสามารถสั่งงานให้ระบบการสั่งงานด้วยเสียงSYNCTM เล่นเพลงจากการพูดชื่อเพลงได้อีกด้วย

ทั้งนี้ iPod เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Apple Inc.

กรุณาตรวจสอบว่า:
· อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับช่องต่อ USB และได้อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
· คุณสามารถสั่งงานโดยการพูดชื่อเพลงตามที่ได้บันทึกในอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การเล่นเพลง - เครื่องเล่น USB / iPod

ใช้เสียงสั่งงานเพื่อเลือกเพลงบน iPod หรือเครื่องเล่นเพลงอื่นๆ นอกจากนี้
คุณยังสามารถสั่งงานให้ระบบการสั่งงานด้วยเสียงSYNCTM เล่นเพลงจากการพูดชื่อเพลงได้อีกด้วย

ทั้งนี้ iPod เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Apple Inc.

กรุณาตรวจสอบว่า:
· อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับช่องต่อ USB และได้อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
· คุณสามารถสั่งงานโดยการพูดชื่อเพลงตามที่ได้บันทึกในอุปกรณ์ของคุณ

การเล่นเพลง - เครื่องเล่น USB / iPod®
 1. กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "USB" หรือ "USB<1 / 2>" ในกรณีที่คุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มากกว่าหนึ่งเครื่อง
 2. SYNCTM จะขอให้คุณยืนยันคำสั่งและขอคำสั่งต่อไป คุณสามารถพูดคำสั่งดังต่อไปนี้:
  - ข้ามเพลงสู่เพลงก่อนหน้าหรือถัดไป พูดคำสั่ง “Play <previous / next> track”
  - เลือกเล่นเพลงจากรายชื่อเพลงที่บันทึกไว้ พูดคำสั่ง “Play <ชื่อเพลง / ชื่อศิลปิน>”
  - เลือกเล่นเพลงจากชื่ออัลบั้ม แนวเพลง หรือ เพลย์ลิสต์ พูดคำสั่ง “Play album หรือ genre หรือ playlist <ชื่อ>”
  - หยุดเพลงชั่วคราว หรือเล่นต่อ พูดคำสั่ง “Pause” / “Play”
  - เล่นเพลงซ้ำ พูดคำสั่ง “Repeat” / “Repeat off”
  - สุ่มเล่นเพลง พูดคำสั่ง “Shuffle” / “Shuffle off”
  - เล่นเพลงชนิดเดียวกัน พูดคำสั่ง “Similar music”
  - สอบถามรายชื่อเพลงที่กำลังเล่นอยู่ พูดคำสั่ง “What is playing?”
 1. กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "USB" หรือ "USB<1 / 2>" ในกรณีที่คุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มากกว่าหนึ่งเครื่อง
 2. SYNCTM จะขอให้คุณยืนยันคำสั่งและขอคำสั่งต่อไป คุณสามารถพูดคำสั่งดังต่อไปนี้:
  - ข้ามเพลงสู่เพลงก่อนหน้าหรือถัดไป พูดคำสั่ง “Play <previous / next> track”
  - เลือกเล่นเพลงจากรายชื่อเพลงที่บันทึกไว้ พูดคำสั่ง “Play <ชื่อเพลง / ชื่อศิลปิน>”
  - เลือกเล่นเพลงจากชื่ออัลบั้ม แนวเพลง หรือ เพลย์ลิสต์ พูดคำสั่ง “Play album หรือ genre หรือ playlist <ชื่อ>”
  - หยุดเพลงชั่วคราว หรือเล่นต่อ พูดคำสั่ง “Pause” / “Play”
  - เล่นเพลงซ้ำ พูดคำสั่ง “Repeat” / “Repeat off”
  - สุ่มเล่นเพลง พูดคำสั่ง “Shuffle” / “Shuffle off”
  - เล่นเพลงชนิดเดียวกัน พูดคำสั่ง “Similar music”
  - สอบถามรายชื่อเพลงที่กำลังเล่นอยู่ พูดคำสั่ง “What is playing?”

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top