การเล่นเพลง - Bluetooth® Audio | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การเล่นเพลง - Bluetooth® Audio

กรุณาตรวจสอบว่า:
• โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การเล่นเพลง - Bluetooth® Audio

กรุณาตรวจสอบว่า:
• โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM

การเล่นซีดี
 1. ในการเปลี่ยนไปเล่นเพลงจาก Bluetooth® Audio กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Bluetooth® Audio"
 2. SYNCTM จะขอให้คุณยืนยันคำสั่งและขอคำสั่งต่อไป คุณสามารถสั่งงานด้วยการพูดคำสั่งดังต่อไปนี้:
  -  ข้ามเพลงสู่เพลงก่อนหน้าหรือถัดไป พูดคำสั่ง "Play track"
  -  หยุดเพลงชั่วคราว หรือเล่นต่อ พูดคำสั่ง "Pause" / "Play"
  -  เล่นเพลงทั้งหมด พูดคำสั่ง "Play all"
 1. ในการเปลี่ยนไปเล่นเพลงจาก Bluetooth® Audio กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Bluetooth® Audio"
 2. SYNCTM จะขอให้คุณยืนยันคำสั่งและขอคำสั่งต่อไป คุณสามารถสั่งงานด้วยการพูดคำสั่งดังต่อไปนี้:
  -  ข้ามเพลงสู่เพลงก่อนหน้าหรือถัดไป พูดคำสั่ง "Play track"
  -  หยุดเพลงชั่วคราว หรือเล่นต่อ พูดคำสั่ง "Pause" / "Play"
  -  เล่นเพลงทั้งหมด พูดคำสั่ง "Play all"

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top