การเล่นซีดี | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การเล่นซีดี

ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM 2 ทำให้คุณสามารถเล่นเพลงจากซีดีและเลือกเพลงโดยคำสั่งเสียง

กรุณาตรวจสอบว่า:
• ตำแหน่งของเกียร์อยู่ที่ เกียร์ P และเครื่องยนต์ติดอยู่ เพื่อให้แสดงภาพทางหน้าจอได้ (ไม่เช่นนั้น ระบบจะเล่นได้แค่แผ่นซีดีที่เป็นแบบเสียงเท่านั้น)

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การเล่นซีดี

ระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM 2 ทำให้คุณสามารถเล่นเพลงจากซีดีและเลือกเพลงโดยคำสั่งเสียง

กรุณาตรวจสอบว่า:
• ตำแหน่งของเกียร์อยู่ที่ เกียร์ P และเครื่องยนต์ติดอยู่ เพื่อให้แสดงภาพทางหน้าจอได้ (ไม่เช่นนั้น ระบบจะเล่นได้แค่แผ่นซีดีที่เป็นแบบเสียงเท่านั้น)

การเล่นซีดี
 1. ในการเปลี่ยนไปเล่นซีดี กด Voice และพูดคำสั่ง "CD"
 2. ระบบ SYNCTM จะขอให้คุณยืนยันคำสั่งและขอคำสั่งต่อไป คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:
  -  เลือกเพลงที่ต้องการเล่น พูดคำสั่ง "Play track <ลำดับของเพลงที่ต้องการเล่น>"
  -  ข้ามเพลงสู่เพลงก่อนหน้าหรือถัดไป พูดคำสั่ง "Play <previous / next> track"
  -  หยุดเพลงชั่วคราว หรือเล่นต่อ พูดคำสั่ง "Pause" / "Play"
  -  เล่นเพลงซ้ำ พูดคำสั่ง "Repeat" / "Repeat off"
  -  สุ่มเล่นเพลง พูดคำสั่ง "Shuffle" / "Shuffle off"
 1. ในการเปลี่ยนไปเล่นซีดี กด Voice และพูดคำสั่ง "CD"
 2. ระบบ SYNCTM จะขอให้คุณยืนยันคำสั่งและขอคำสั่งต่อไป คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:
  -  เลือกเพลงที่ต้องการเล่น พูดคำสั่ง "Play track <ลำดับของเพลงที่ต้องการเล่น>"
  -  ข้ามเพลงสู่เพลงก่อนหน้าหรือถัดไป พูดคำสั่ง "Play <previous / next> track"
  -  หยุดเพลงชั่วคราว หรือเล่นต่อ พูดคำสั่ง "Pause" / "Play"
  -  เล่นเพลงซ้ำ พูดคำสั่ง "Repeat" / "Repeat off"
  -  สุ่มเล่นเพลง พูดคำสั่ง "Shuffle" / "Shuffle off"

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

hidden

hidden

Top