โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับ | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 2

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับ

ดูสิ่งที่ทำได้เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 2

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับ

ดูสิ่งที่ทำได้เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ

สนับสนุน สนับสนุนบางส่วน (ชี้เมาส์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
SYNC® Media Player compatibility list
  ตอบรับสายเรียกเข้าที่รออยู่ การสตรีมสัญญาณเสียง การส่ง SMS หรือส่งข้อความ การจัดการสาย การโทรแบบแฮนด์ฟรี รหัสผู้โทรเข้า ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์
Airphone
 
Airphone, A501

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.1 (Airphone_A501)

Available

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
Alcatel
 
Alcatel, Flash2 7049D

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (7049D_APAC_G50EN_V2.9_151008)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Alcatel, One Touch M'Pop 5020D

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.1 (01001)

Available

ไม่มีการแสดงชื่อเพลงระหว่างที่ทำการเล่นเพลง. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
Apple
 
Apple, iPhone 4

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1 (11D169)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. 

Optional
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Apple, iPhone 4S

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.1 (13B143)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available

ไม่สามารถส่งข้อความทางมือถือผ่านระบบภายในรถ 

Optional
Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Apple, iPhone 5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.1 (13B143)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available

ไม่สามารถส่งข้อความทางมือถือผ่านระบบภายในรถ 

Optional
Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Apple, iPhone 5C

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.3.1 (13E238)

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available

ไม่สามารถส่งข้อความทางมือถือผ่านระบบภายในรถ 

Optional
Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Apple, iPhone 5S

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.3.1 (13E238)

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. 

Optional
Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Apple, iPhone 6

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.2 (15C114)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6 Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.1 (14B72)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6S

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.2 (15C114)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6S Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.2 (15C114)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 7

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.2 (15C114)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 7 Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.2 (15C114)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 8

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.2.1 (15C153)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 8 Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.2 (15C114)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone SE

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 11.2 (15C114)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Aston
 
Aston, A 4G

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (LMY47D)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Asus
 
Asus, Zenfone 2 Laser ZE500KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (LRX22G.WW_Phone-12.8.5.118)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 2 ZE551ML

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (LRX21V.WW-13_20150506_3876)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone 3 Max ZC520TL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (MRA58K.ID_13.1.1.33-20170106)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone 3 Max ZC553KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMF26F.WW_Phone-14.0200)

Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 ZE552KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29P.WW_13.20.10.152)

Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Go ZB452KG

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (LMY47V.WW_Phone-12.2.5.5)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone Max ZC550KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (LRX22G.WW_Phone-12.8.2.68)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone Selfie ZD551KL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2(LRX22G.WW_user_1.12.40.382_2)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
BlackBerry
 
BlackBerry, Classic

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.3.1.2576

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Leap

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.3.1.2576

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Passport

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.3.0.908

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Priv

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (AAE570)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Q10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.2.0.429

Available
Available

ระบบภายในรถไม่ส่งข้อความออกเมื่อได้รับสัญญาณเครือข่ายอีกครั้ง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Q5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.2.0.424

Available
Available

ระบบภายในรถไม่ส่งข้อความออกเมื่อได้รับสัญญาณเครือข่ายอีกครั้ง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Z10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.2.0.424

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Z3

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: v10.2.1.3412

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Z30

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.2.0.429

Available
Available

ระบบภายในรถไม่ส่งข้อความออกเมื่อได้รับสัญญาณเครือข่ายอีกครั้ง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
CoolPad
 
CoolPad, Cool 1 C103

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (ZIXOSOP5801803011S)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Google
 
Google, Pixel XL

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMF26U)

Available
Available
Available
Available
Available
Haixu
 
Haixu, V5a-5.5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (w825_648_ax_xzx_k8_v5a_v1.5)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. ระบบภายในรถไม่แจ้งเตือน เมื่อมีการพักสายที่ใช้อยู่ 

Optional
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Honor
 
Honor, 5X KIW-L21

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (KIW-L21C432B140)

Available

ไม่สามารถเล่น และ หยุดเล่นเพลงชั่วคราวได้โดยใช้ระบบภายในรถ ปุ่มเล่น/หยุดของรถยนต์ไม่ประสานการทำงานกับโทรศัพท์ 

Available
Available
Available
Available
Available
HTC
 
HTC, 10 M10h

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (1.30.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 300

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (1.11.111.1)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 310

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (1.00.401.4)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 530 D530u

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (1.08.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 601

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (1.10.401.8)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 610 D610n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (1.31.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 816 D816n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (1.23.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire Eye M910n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (1.17.401.9)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One 801n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (7.19.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One A9

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1(1.56.401.70)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One E8 Dual SIM

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (1.25.720.3)

Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
HTC, One M8 M8n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (6.12.401.4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One M8s M8su

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (1.03.401.11)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One M9 M9u

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (3.35.401.12)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Max

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (1.19.401.2)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่ส่งข้อความออกเมื่อได้รับสัญญาณเครือข่ายอีกครั้ง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Mini 2 M8MINn

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (2.16.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Mini 601n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (3.10.401.6)

Available
Available

ระบบภายในรถไม่ส่งข้อความออกเมื่อได้รับสัญญาณเครือข่ายอีกครั้ง. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One X S720e

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (4.18.401.2)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

ระบบภายในรถไม่ส่งข้อความออกเมื่อได้รับสัญญาณเครือข่ายอีกครั้ง. 

Optional
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
HTC, One X9 X9Y

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (2.19.710.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
HTC, U Ultra

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (1.64.401.3)

Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, U11

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (1.27.401.12)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Windows Phone 8X C620e

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10501.127)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Huawei
 
Huawei, Ascend G526

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (G526-L22V100R001C346B186)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

ไม่มีการแสดงชื่อเพลงระหว่างที่ทำการเล่นเพลง. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Huawei, Ascend G6-L22 4G

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (G6-L22V100R001C191B116)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend Mate 7 MT7-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (MT7-L09V100R001C00B127SP02)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend Y330-U01

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (Y330-U01 V100R001C00B116)

Available

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend Y520 Y520-U03

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (Y520-U03V100R001C17B103)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Huawei, Ascend Y530-U00

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (Y530-U00V100R001C900B189)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend Y635-L21

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4(Y635-L21V100R001C432B131)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, G8 RIO-L01

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (RIO-L01C432B140)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Huawei, Google Nexus 6P H1512

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29P)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Huawei, GR5 (2017) BLL-L22

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (BLL-L22C636B123)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Mate 8 NXT-L29

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (NXT-L29C432B170)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Huawei, Mate 9 MHA-L29

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (MHA-L29C432B126)

Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Mate S CRR-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (CRR-L09C432B114)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P10 VTR-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (VTR-L09C432B162)

Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P8 GRA-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (GRA-L09V100R001C900B121)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P8 Lite ALE-L21

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (ALE-L21 V100R001C432B046)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P9 EVA-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (EVA-L09C432B136)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Huawei, P9 Lite VNS-L31

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (VNS-L31C432B103)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Huawei, P9 Plus VIE-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (VIE-L09C432B161)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
i-mobile
 
i-mobile, IQ 5.1 PRO

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (i-mobile IQ5.1 Pro T19)

Available
Available

ไม่สามารถส่งข้อความทางมือถือผ่านระบบภายในรถ 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ 5.7

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (i-mobile IQ 5.7_T29)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, IQ 5.9 DTV

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (IQ 5.9 DTV V17)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, IQ 6.3

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (i-mobile IQ6.3_V20)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ 6.6

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (i-mobile IQ6.6_V16)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ 9.1

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.1 (ALPS.JB2.MP.V1.2)

Available

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ 9.2

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.1 (i-mobile IQ 9.2A_T16)

Available

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, IQ BIG2

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (i-mobile_IQ_BIG2_V.27)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ II

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (LUZ59M)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, IQ X LEON

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (i-mobile IQ X LEON_T23)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, IQ X Lucus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (IQ_X_LUCUS_V1220B1704)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, IQ X Occo IQ1098

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (i-mobile IQX OCCO_T15)

Available

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ X Oku IQ1078

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (ALPS.JB9.MP.V1.4)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, IQ X Slim 2

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (i-mobile IQ X Slim 2_V11)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, IQ X3

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (i-mobile.IQ.X3_V.15)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ XPRO2

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (i-mobile.IQ_XPRO2_V.30)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ Z

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (i-mobile.IQ_Z_V.31)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, I-Style 2.1A

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (ALPS.JB3.MP.V1)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, I-Style 2.6

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (i-mobile i-style 2.6_T07)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

มีการอัพเดตชื่อเพลงไม่ถูกต้องบนระบบรถยนต์. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, i-Style 210

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (210_V19_20141204_2027)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, i-Style 219

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (i-mobile_i-STYLE-219-SW29)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, i-Style 220

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (i-mobile i-STYLE 220_V.13)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, i-Style 7.5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (i-mobile i-style 7.5A-SW-V.014_20131210)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, i-Style 7.7 DTV

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (SW-V.015.OV_20140626)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, i-Style 7.9

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (7.9 DTV-SW-V.015_20140910)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, I-Style 8.3 DTV

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (i-STYLE 8.3 DTV V24)

Available
Available

ไม่สามารถส่งข้อความทางมือถือผ่านระบบภายในรถ 

Optional
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, i-Style 8.6

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (IMOBILE_i-STYLE8.6DTV_L104)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, i-STYLE 810

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (i-mobile_i-STYLE_810_V.21)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
i-mobile, i-Style 811

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (i-mobile_i-STYLE_811_V.15)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Intex
 
Intex, Aqua Lite

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (Intex_Aqua_Lite_V05_Indian)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. ระบบภายในรถไม่แจ้งเตือน เมื่อมีการพักสายที่ใช้อยู่ 

Optional
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Lenovo
 
Lenovo, A2010

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (S256_1511241400_MP3V1_8G_ROW)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Lenovo, A5000

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (A5000_S124_151118_8G_ROW)

SYNC ไม่สามารถยุติสายที่คุยอยู่ได้เมื่อยังมีอีกสายที่กำลังรอสายอยู่ 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, A6600 Plus A6600d40

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (A6600d40_S235_170405_ROW)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Lenovo, A7000

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (A7000-a_S142_150630_ROW)

ไม่สามารถโทรออกจากระบบภายในรถ ไม่สามารถทำการรวมสายการสนทนาหลายยสายเข้าประชุมสายโดยใช้ระบบรถยนต์ได้. 

Available
Available
Available

ไม่สามารถโทรออกจากระบบภายในรถ 

Available
Available
 
Lenovo, K6 Note K53a48

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (K53_S218_170605_ROW)

Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Lenovo, K6 Power K33a42

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (K33_S223_170610_ROW)

Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Lenovo, Moto C XT1755

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (NRD90M.044)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, Moto E3 Power XT1706

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (23.0.XT1706_S143_170705_ROW)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Available

เสียงสนทนาดังขึ้นไม่ถูกต้องระหว่างที่มีการโทรออก. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto E4 Plus XT1770

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1.1 (NMA26.42-113)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, Moto M XT1663

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (XT1663_S364_170803_ROW)

ไม่สามารถทำการรวมสายการสนทนาหลายยสายเข้าประชุมสายโดยใช้ระบบรถยนต์ได้. ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Lenovo, P2 P2A42

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (P2a42_S244_170725_ROW)

Available
Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Lenovo, P70

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (P70-A_S139_151214_16G_L_ROW)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Lenovo, S90 Sisley

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4(S90-A_ROW_S128_150108)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Lenovo, Vibe K5 Note A7020a48

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (A7020a48_S259_160721_ROW)

ไม่สามารถทำการรวมสายการสนทนาหลายยสายเข้าประชุมสายโดยใช้ระบบรถยนต์ได้. ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Lenovo, Vibe P1ma40

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (P1ma40_S025_150924_16G_ROW)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
Lenovo, Vibe Shot Z90a40

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (Z90a40_S311_150804_RJIL

ไม่สามารถทำการรวมสายการสนทนาหลายยสายเข้าประชุมสายโดยใช้ระบบรถยนต์ได้. ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. SYNC ไม่สามารถยุติสายที่คุยอยู่ได้เมื่อยังมีอีกสายที่กำลังรอสายอยู่ 

Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
LeTV
 
LeTV, Le 1S X507

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.5.012S

Available
Available

ไม่สามารถส่งข้อความทางมือถือผ่านระบบภายในรถ 

Optional
Available
Available
Available
Available
LG
 
LG, F70 D315K

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49I.A141970606)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G Flex D955

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (D95520a-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G Pro 2 D838

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49I.D83810a)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G2 D802

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (D80220d-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G2 Mini Dual D618

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (V10a-SCA-XXX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G3 Beat D722K

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49I.A1406902678)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G3 D855

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (V20f-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G4 H815

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (V20d-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G5 H850

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (V10c-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G6 H870

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0 (V10t-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Google Nexus 4

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.1 (LRX22C)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
LG, Google Nexus 5 D821

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29K)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
LG, Google Nexus 5X H791

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (MMB29P)

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
Available

ไม่มีการแสดงรูปผู้ติดต่อบนระบบรถยนต์. 

Optional
Available
 
LG, K10 K430dsY

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0 (V10b-TWN-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, L70 D320

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (V10B-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, L90 Dual D410

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (V10a-IND-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Leon LTE H340Y

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.1 (LRX21Y)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Optimus F3 P655

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, P875 Optimus F5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (P87510a-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Stylus 2 K520

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 6.0.1 (V10b-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Meizu
 
Meizu, M2 M578H

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.5.3I

ไม่สามารถทำการพักสายโดยใช้โทรศัพท์. 

Optional
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. 

Optional
Available

ไม่สามารถเชื่อมต่อการโทรออกได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อทำการโทรผ่านระบบรถยนต์. เมื่อกดรับสายเรียกเข้าผ่านทางโทรศัทพ์จะไม่ส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของรถยนต์ (จะมีเสียงบนโทรศัพท์) อย่างไรก็ตามไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังระบบภายในรถได้ด้วยโทรศัพท์ได้ 

Available
Available
 
Meizu, MX5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.1 (Flyme OS 4.5.4.1I)

ไม่สามารถทำการพักสายโดยใช้โทรศัพท์. 

Optional
Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. 

Optional
Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าผ่านทางโทรศัทพ์จะไม่ส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของรถยนต์ (จะมีเสียงบนโทรศัพท์) อย่างไรก็ตามไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังระบบภายในรถได้ด้วยโทรศัพท์ได้ 

Optional
Available
Available
Microsoft
 
Microsoft, Lumia 430

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (8.10.14234.375)

Available
Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional