การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับระบบ | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับระบบ


ในการใช้งานระบบแฮนด์ฟรีของระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM คุณต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์กับระบบ โดยการตรวจสอบว่าระบบ Bluetooth® ได้เปิดใช้งานแล้ว
หมายเหตุ: สมาร์ทโฟนบางรุ่นใช้การเข้ารหัส 4 ตัว ในขณะที่ SYNCTM ใช้การเข้ารหัส 6 ตัว ในการจับคู่ SYNCTM กับสมาร์ทโฟนรุ่นพวกนี้ กรุณาทำตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในขั้นตอนที่ 4

กรุณาตรวจสอบว่า:
• โทรศัพท์ของคุณรองรับการใช้งานคู่กับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM และระบบ Bluetooth® เปิดใช้งานอยู่
• รถยนต์ของคุณติดเครื่องอยู่ และตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ เกียร์ P และไม่อยู่ในโหมด Accessory

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Bluetooth® SIG Inc. และใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ ซึ่งโทรศัพท์บางรุ่นอาจไม่รองรับการใช้งาน

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับระบบ


ในการใช้งานระบบแฮนด์ฟรีของระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM คุณต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์กับระบบ โดยการตรวจสอบว่าระบบ Bluetooth® ได้เปิดใช้งานแล้ว
หมายเหตุ: สมาร์ทโฟนบางรุ่นใช้การเข้ารหัส 4 ตัว ในขณะที่ SYNCTM ใช้การเข้ารหัส 6 ตัว ในการจับคู่ SYNCTM กับสมาร์ทโฟนรุ่นพวกนี้ กรุณาทำตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในขั้นตอนที่ 4

กรุณาตรวจสอบว่า:
• โทรศัพท์ของคุณรองรับการใช้งานคู่กับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM และระบบ Bluetooth® เปิดใช้งานอยู่
• รถยนต์ของคุณติดเครื่องอยู่ และตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ เกียร์ P และไม่อยู่ในโหมด Accessory

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Bluetooth® SIG Inc. และใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ ซึ่งโทรศัพท์บางรุ่นอาจไม่รองรับการใช้งาน

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top