สายเข้า โทรออก | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การตัดสาย กดปุ่มที่มีรูปโทรศัพท์สีแดง โดยสายเรียกเข้านั้นจะถูกบันทึกเป็นสายที่ไม่ได้รับ

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การตัดสาย กดปุ่มที่มีรูปโทรศัพท์สีแดง โดยสายเรียกเข้านั้นจะถูกบันทึกเป็นสายที่ไม่ได้รับ

making a phone call

เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC และรายชื่อติดต่อของคุณได้ถูกดาวน์โหลดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถโทรหาบุคคลในรายชื่อติดต่อของคุณด้วยการออกคำสั่งเสียงโดยชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์

 1. กดปุ่ม Voice บนพวงมาลัย
 2. พูดคำสั่ง "Phone" โดย SYNC จะขอพูดคำสั่ง ให้คุณพูดคำสั่ง:
  -"Call <และตามด้วยชื่อบุคคลที่คุณต้องการโทรหาตามที่ได้บันทึกไว้ในรายชื่อติดต่อ>"
 3. SYNC อาจจะขอให้คุณยืนยันก่อนที่จะต่อสายให้คุณ
 4. กดปุ่มสีแดงเพื่อวางสาย

เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC และรายชื่อติดต่อของคุณได้ถูกดาวน์โหลดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถโทรหาบุคคลในรายชื่อติดต่อของคุณด้วยการออกคำสั่งเสียงโดยชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์

 1. กดปุ่ม Voice บนพวงมาลัย
 2. พูดคำสั่ง "Phone" โดย SYNC จะขอพูดคำสั่ง ให้คุณพูดคำสั่ง:
  -"Call <และตามด้วยชื่อบุคคลที่คุณต้องการโทรหาตามที่ได้บันทึกไว้ในรายชื่อติดต่อ>"
 3. SYNC อาจจะขอให้คุณยืนยันก่อนที่จะต่อสายให้คุณ
 4. กดปุ่มสีแดงเพื่อวางสาย
making a phone call

หากคุณต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในรายชื่อติดต่อ คุณสามารถโทรออกได้โดยตรงเช่นกัน

 1. กดปุ่ม Voice
 2. พูดคำสั่ง "Phone" โดย SYNCTM จะขอให้คุณพูดคำสั่ง
 3. พูดคำสั่ง "Dial" โดย SYNCTM จะขอเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อ
 4. พูดคำสั่ง "<หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทรทีละหมายเลข>"
  ซึ่งระบบ SYNCTM จะทวนหมายเลขหลังจากคุณพูดจบ
 5. พูดคำสั่ง "Dial"
 6. กดปุ่มสีแดงเพื่อวางสาย

หากคุณต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในรายชื่อติดต่อ คุณสามารถโทรออกได้โดยตรงเช่นกัน

 1. กดปุ่ม Voice
 2. พูดคำสั่ง "Phone" โดย SYNCTM จะขอให้คุณพูดคำสั่ง
 3. พูดคำสั่ง "Dial" โดย SYNCTM จะขอเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อ
 4. พูดคำสั่ง "<หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทรทีละหมายเลข>"
  ซึ่งระบบ SYNCTM จะทวนหมายเลขหลังจากคุณพูดจบ
 5. พูดคำสั่ง "Dial"
 6. กดปุ่มสีแดงเพื่อวางสาย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top