ฟังวิทยุ | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

ฟังวิทยุ

การเปลี่ยนคลื่นสถานีวิทยุที่อยากฟัง ทำได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องหมุนหาคลื่นสถานีให้วุ่นวาย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

ฟังวิทยุ

การเปลี่ยนคลื่นสถานีวิทยุที่อยากฟัง ทำได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องหมุนหาคลื่นสถานีให้วุ่นวาย

ฟังวิทยุ
 1. กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Radio on" วิทยุจะเล่นคลื่นล่าสุดที่คุณฟังก่อนหน้า
 2. ในขณะที่ฟังวิทยุ คุณสามารถพูดคำสั่งดังต่อไปนี้:
  -   "<คลื่นเฉพาะที่อยากฟัง>" เช่น "FM 107.7"
  -   "<เลือกระบบ AM/FM> ตามด้วย <1/2> ตำแหน่งที่บันทึกไว้ในระบบ <1-6> เช่น "FM2 preset 2" (เพื่อเปลี่ยนไปฟังคลื่นที่บันทึกไว้ในระบบแล้ว)
 1. กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Radio on" วิทยุจะเล่นคลื่นล่าสุดที่คุณฟังก่อนหน้า
 2. ในขณะที่ฟังวิทยุ คุณสามารถพูดคำสั่งดังต่อไปนี้:
  -   "<คลื่นเฉพาะที่อยากฟัง>" เช่น "FM 107.7"
  -   "<เลือกระบบ AM/FM> ตามด้วย <1/2> ตำแหน่งที่บันทึกไว้ในระบบ <1-6> เช่น "FM2 preset 2" (เพื่อเปลี่ยนไปฟังคลื่นที่บันทึกไว้ในระบบแล้ว)

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top