ข้อความตัวอักษรทางโทรศัพท์ | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อความตัวอักษรทางโทรศัพท์

ไม่จำเป็นต้องละสายตาจากถนน เพราะระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM สามารถอ่านข้อความตัวอักษรที่เข้ามาให้คุณได้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถเข้าใจ emoticons และตัวย่อได้อีกด้วย

กรุณาตรวจสอบว่า:
• โทรศัพท์ของคุณรองรับและเชื่อมต่อกับ SYNCTM

ข้อมูลสนับสนุน SYNC2

ข้อความตัวอักษรทางโทรศัพท์

ไม่จำเป็นต้องละสายตาจากถนน เพราะระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM สามารถอ่านข้อความตัวอักษรที่เข้ามาให้คุณได้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถเข้าใจ emoticons และตัวย่อได้อีกด้วย

กรุณาตรวจสอบว่า:
• โทรศัพท์ของคุณรองรับและเชื่อมต่อกับ SYNCTM

listening mesaages
  1. เมื่อมีข้อความเข้ามา ระบบจะส่งเสียงเตือนและแสดงการเตือนที่หน้าจอ
  2. กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Listen to text message"
    ระบบ SYNCTM จะทำการอ่านข้อความให้คุณ
  1. เมื่อมีข้อความเข้ามา ระบบจะส่งเสียงเตือนและแสดงการเตือนที่หน้าจอ
  2. กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Listen to text message"
    ระบบ SYNCTM จะทำการอ่านข้อความให้คุณ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top