วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนต์ของคุณ | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนต์ของคุณ

เริ่มต้นการติดตั้งและอัพเดต หน้าจอบนรถของคุณอาจดับลงเพื่อทำการเปิดปิดระบบใหม่ จนกระทั่งได้ยินข้อความ 'Installation Complete' ซึ่งหมายถึงการติดตั้งเฉพาะส่วนเสร็จสิ้น ไม่ใช่การติดตั้งและอัพเดตทั้งหมด

หมายเหตุ:
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณดาวน์โหลดตัวติดตั้งการอัพเดตลงใน USB เรียบร้อยแล้ว
• จดบันทึกพิกัดนำทาง ในระบบนำทางผ่านดามเทียม เพราะคุณจะต้องระบุพิกัดอีกครั้งหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่ารถของคุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะคุณต้องสตาร์ตรถ และติดเครื่องไว้เป็นเวลาประมาณ 20-30 นาที ในการติดตั้ง

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนต์ของคุณ

เริ่มต้นการติดตั้งและอัพเดต หน้าจอบนรถของคุณอาจดับลงเพื่อทำการเปิดปิดระบบใหม่ จนกระทั่งได้ยินข้อความ 'Installation Complete' ซึ่งหมายถึงการติดตั้งเฉพาะส่วนเสร็จสิ้น ไม่ใช่การติดตั้งและอัพเดตทั้งหมด

หมายเหตุ:
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณดาวน์โหลดตัวติดตั้งการอัพเดตลงใน USB เรียบร้อยแล้ว
• จดบันทึกพิกัดนำทาง ในระบบนำทางผ่านดามเทียม เพราะคุณจะต้องระบุพิกัดอีกครั้งหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่ารถของคุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะคุณต้องสตาร์ตรถ และติดเครื่องไว้เป็นเวลาประมาณ 20-30 นาที ในการติดตั้ง

install-updates
  1. เชื่อมต่อ USB ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลและข้อความว่า  “the update will last about 30 minutes” กด OK เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
  2. ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบหน้าจอประมาณ 20 นาที และเมื่อหน้าจอแสดงข้อความ “You have successfully updated your SYNC software to Gen2 – Vx.x” แสดงถึงการอัพเดตเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด OK และ ถอด USB เพื่อยุติการเชื่อมต่อ
  1. เชื่อมต่อ USB ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลและข้อความว่า  “the update will last about 30 minutes” กด OK เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
  2. ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบหน้าจอประมาณ 20 นาที และเมื่อหน้าจอแสดงข้อความ “You have successfully updated your SYNC software to Gen2 – Vx.x” แสดงถึงการอัพเดตเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด OK และ ถอด USB เพื่อยุติการเชื่อมต่อ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top