การดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อ | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

การดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อ


ดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณเข้าสู่ระบบ และสั่งการโทรออกเพียงแค่พูดชื่อเท่านั้น แค่คุณเปิดการใช้งานการดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อแบบอัตโนมัติ รายชื่อติดต่อของคุณก็จะได้รับการอัพเดททุกครั้ง เมื่อระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM เชื่อมต่อต่อกับโทรศัพท์ของคุณ

กรุณาตรวจสอบว่า:
โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

การดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อ

ดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณเข้าสู่ระบบ และสั่งการโทรออกเพียงแค่พูดชื่อเท่านั้น แค่คุณเปิดการใช้งานการดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อแบบอัตโนมัติ รายชื่อติดต่อของคุณก็จะได้รับการอัพเดททุกครั้ง เมื่อระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM เชื่อมต่อต่อกับโทรศัพท์ของคุณ

กรุณาตรวจสอบว่า:
โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top