การควบคุอุณหภูมิด้วยคำสั่งเสียง | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC2

การควบคุอุณหภูมิด้วยคำสั่งเสียง

ควบคุมอุณหภูมิในห้องโดยสารได้ตามที่คุณต้องการด้วยคำสั่งเสียงง่ายๆ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC2

การควบคุอุณหภูมิด้วยคำสั่งเสียง

ควบคุมอุณหภูมิในห้องโดยสารได้ตามที่คุณต้องการด้วยคำสั่งเสียงง่ายๆ

climate-control
 1. กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Climate"
 2. ระบบ SYNCTM 2 จะขอให้คุณยืนยันคำสั่งและขอคำสั่งต่อไป คุณสามารถพูดคำสั่งได้ดังต่อไปนี้:
  - ปิดระบบควบคุมอุณหภูมิหรือเปลี่ยนการตั้งค่าให้กลับไปเป็นค่าเดิม พูดคำสั่ง “Climate <on / off>”
  - ตั้งค่าอุณภูมิภายในรถจากตัวเลของศา พูดคำสั่ง “Climate temperature <ตัวเลข> degrees”
  - สั่งเพิ่มหรือลดความเย็น พูดคำสั่ง “Warmer” / “Cooler”
  - เปิด หรือปิดตัวทำความเย็น พูดคำสั่ง “AC <on / off>”
  - “Defrost <on / off>”
 1. กดปุ่ม Voice และพูดคำสั่ง "Climate"
 2. ระบบ SYNCTM 2 จะขอให้คุณยืนยันคำสั่งและขอคำสั่งต่อไป คุณสามารถพูดคำสั่งได้ดังต่อไปนี้:
  - ปิดระบบควบคุมอุณหภูมิหรือเปลี่ยนการตั้งค่าให้กลับไปเป็นค่าเดิม พูดคำสั่ง “Climate <on / off>”
  - ตั้งค่าอุณภูมิภายในรถจากตัวเลของศา พูดคำสั่ง “Climate temperature <ตัวเลข> degrees”
  - สั่งเพิ่มหรือลดความเย็น พูดคำสั่ง “Warmer” / “Cooler”
  - เปิด หรือปิดตัวทำความเย็น พูดคำสั่ง “AC <on / off>”
  - “Defrost <on / off>”

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

hidden

hidden

Top