คำสั่งเสียงที่เกี่ยวกับ Bluetooth® Audio | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 2

คำสั่งเสียงที่เกี่ยวกับ Bluetooth® Audio

เมื่อระบบ SYNC™ อยู่ในโหมด Bluetooth® Audio คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 2

คำสั่งเสียงที่เกี่ยวกับ Bluetooth® Audio

เมื่อระบบ SYNC™ อยู่ในโหมด Bluetooth® Audio คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top