คำสั่งเสียงเกี่ยวกับวิทยุ AM/FM | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

คำสั่งเสียงเกี่ยวกับวิทยุ AM/FM

 หากระบบ SYNCTM อยู่ในโหมดวิทยุ คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

คำสั่งเสียงเกี่ยวกับวิทยุ AM/FM

 หากระบบ SYNCTM อยู่ในโหมดวิทยุ คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top