วิธีสลับการใช้งานระหว่างโทรศัพท์ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีสลับการใช้งานระหว่างโทรศัพท์

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มากกว่า 1 เครื่องเข้ากับ SYNCTM โดยระบบสามารถสลับการใช้งานระหว่างเครื่องได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีสลับการใช้งานระหว่างโทรศัพท์

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มากกว่า 1 เครื่องเข้ากับ SYNCTM โดยระบบสามารถสลับการใช้งานระหว่างเครื่องได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top