วิธีฟังเพลงแบบ Stream จากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีฟังเพลงแบบ Stream จากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ  

เล่นเพลงโปรดจากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ ด้วยคำสั่งง่ายๆ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีฟังเพลงแบบ Stream จากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ  

เล่นเพลงโปรดจากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ ด้วยคำสั่งง่ายๆ
ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top