วิธีสั่งงานระบบ SYNC™ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีสั่งงานระบบ SYNCTM 

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีสั่งงานระบบ SYNCTM 

img1

1. กดปุ่ม Voice
2. SYNCTM จะพูดว่า “Please say a command” (ออกคำสั่งได้เลย) คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณ จากนั้นก็เริ่มต้นออกคำสั่งที่ต้องการ โดยหันปากให้ตรงกับไมโครโฟน SYNCTM จะยืนยันคำสั่งหรือขอให้คุณพูดคำสั่งถัดไป

ข้อควรรู้

  • SYNCTM จะรับคำสั่งของคุณได้เมื่ออยู่ในโหมด Listening หลังจากกดปุ่ม Voice และหลังจากที่ SYNCTM พูดจบ
  • SYNCTM จะไม่สามารถรับคำสั่งได้ ในขณะที่โต้ตอบกับคุณอยู่
  • ขณะออกคำสั่ง ควรระวังไม่ให้มีเสียงรอบข้างรบกวน เพื่อให้มั่นใจว่า SYNCTM ได้ยินคำสั่งของคุณชัดเจน

     

 

1. กดปุ่ม Voice
2. SYNCTM จะพูดว่า “Please say a command” (ออกคำสั่งได้เลย) คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณ จากนั้นก็เริ่มต้นออกคำสั่งที่ต้องการ โดยหันปากให้ตรงกับไมโครโฟน SYNCTM จะยืนยันคำสั่งหรือขอให้คุณพูดคำสั่งถัดไป

ข้อควรรู้

  • SYNCTM จะรับคำสั่งของคุณได้เมื่ออยู่ในโหมด Listening หลังจากกดปุ่ม Voice และหลังจากที่ SYNCTM พูดจบ
  • SYNCTM จะไม่สามารถรับคำสั่งได้ ในขณะที่โต้ตอบกับคุณอยู่
  • ขณะออกคำสั่ง ควรระวังไม่ให้มีเสียงรอบข้างรบกวน เพื่อให้มั่นใจว่า SYNCTM ได้ยินคำสั่งของคุณชัดเจน

     

 

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top