วิธีการยืนยันการติดตั้งและอัพเดทสมบูรณ์ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีการยืนยันการติดตั้งและอัพเดทสมบูรณ์

ทุกครั้งหลังการติดตั้งและอัพเดต อย่าลืมยืนยันการอัพเดต เพื่อเก็บข้อมูลและสถิติไว้เสมอ เพื่อป้องกันการติดตั้งซ้ำโดยไม่จำเป็น

หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ทำการติดตั้งและอัพเดทล่าสุดจาก SYNC™ แล้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีการยืนยันการติดตั้งและอัพเดทสมบูรณ์

ทุกครั้งหลังการติดตั้งและอัพเดต อย่าลืมยืนยันการอัพเดต เพื่อเก็บข้อมูลและสถิติไว้เสมอ เพื่อป้องกันการติดตั้งซ้ำโดยไม่จำเป็น

หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ทำการติดตั้งและอัพเดทล่าสุดจาก SYNC™ แล้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top