การใช้งาน SYNC™ Ford Applink™ กับเครื่องเล่นเพลง | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

การใช้งาน SYNC™ Ford Applink™ กับเครื่องเล่นเพลง

ดูสิ่งที่ทำได้เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

การใช้งาน SYNC™Ford Applink™ กับเครื่องเล่นเพลง

ดูสิ่งที่ทำได้เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC™ กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ

สนับสนุน สนับสนุนบางส่วน (ชี้เมาส์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
SYNC® Media Player compatibility list
  ตอบรับสายเรียกเข้าที่รออยู่ การเลือกเพลงด้วย BluetoothMusic การส่ง SMS หรือส่งข้อความ การจัดการสาย การโทรแบบแฮนด์ฟรี รหัสผู้โทรเข้า ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์
Alcatel
 
Alcatel, Flash2 7049D

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1 (7049D_APAC_G50EN_V2.9_151008)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Apple
 
Apple, iPhone 4

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.0.2 (11A501)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Apple, iPhone 4S

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (12B411)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (12B411)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 5C

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (12B411)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 5S

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.4 (12H143)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. ระบบจะไม่แจ้งข้อความเข้าข้อความใหม่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.1 (13B143)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6 Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (12B411)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6S

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.0.2 (13A452)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Apple, iPhone 6S Plus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 9.1 (13B143)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Asus
 
Asus, Zenfone 2 ZE551ML

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (LRX21V.WW-13_20150506_3876)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Asus, Zenfone 5 A501CG

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (T00J_1.18.40.9_20140827_0215)

ไม่สามารถยกเลิกการพักสายโดยใช้ระบบภายในรถ. 

Optional

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
BlackBerry
 
BlackBerry, 9720

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.1 Bundle 2910 (v7.1.0.1083, Platform 9.105.0.18)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Leap

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.3.1.2576

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Passport

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.3.0.908

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Q10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.2.0.429

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Q5

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.2.0.424

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Z10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.2.0.424

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Z3

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: v10.2.1.3412

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Z30

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 10.2.0.429

Available
Available
Available
Available
Available
Available
HTC
 
HTC, Butterfly S 901s

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (2.21.708.1)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Butterfly X920d

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (3.15.707.4)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 300

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (1.11.111.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 310

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (1.00.401.4)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire 816 D816n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (1.23.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, Desire X T328e

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.1 (2.23.111.4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One 801n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.3 (6.09.401.5)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
HTC, One E8 Dual SIM

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (1.25.720.3)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
HTC, One M8 M8n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.1 (4.16.401.10)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
HTC, One M8s M8su

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (1.03.401.11)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One M9 M9u

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (1.32.401.15)

Available

ระบบจะไม่แจ้งข้อความเข้าข้อความใหม่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Max

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (1.19.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Mini 2 M8MINn

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (2.16.401.1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One Mini 601n

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (4.09.401.3)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
HTC, One X+ S728e

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (2.17.206.3)

Available
Available

ต้องตอบตกลงเมื่อมีการถามเรื่องการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์ เมื่อทำการเชื่อมต่อกับระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
 
HTC, Windows Phone 8S A620e

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
HTC, Windows Phone 8X C620e

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Huawei
 
Huawei, Ascend G510

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.1 (G510-0100V100R001C432B170)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend G526

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (G526-L22V100R001C346B186)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend Mate 7 MT7-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (MT7-L09V100R001C00B127SP02)

Available

ระบบจะไม่แจ้งข้อความเข้าข้อความใหม่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

Optional

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend P6

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (P6-U06V100R001C00B106)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Ascend P7 P7-L10

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (P7-L10V100R001C00B120)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P8 GRA-L09

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (GRA-L09V100R001C900B121)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
i-mobile
 
i-mobile, IQ 5.1 PRO

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (i-mobile IQ5.1 Pro T19)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ 9.1

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.1 (ALPS.JB2.MP.V1.2)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ 9.2

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.1 (i-mobile IQ 9.2A_T16)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ X Lucus

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (IQ_X_LUCUS_V1220B1704)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, IQ X Occo IQ1098

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (i-mobile IQX OCCO-T15)

ไม่สามารถจับคู่โทรศัพท์กับระบบภายในรถ. 

ไม่สามารถจับคู่โทรศัพท์กับระบบภายในรถ. 

ไม่สามารถจับคู่โทรศัพท์กับระบบภายในรถ. 

ไม่สามารถจับคู่โทรศัพท์กับระบบภายในรถ. 

ไม่สามารถจับคู่โทรศัพท์กับระบบภายในรถ. 

ไม่สามารถจับคู่โทรศัพท์กับระบบภายในรถ. 

 
i-mobile, IQ X3

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (i-mobile.IQ.X3_V.15)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
i-mobile, i-Style 210

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (210_V19_20141204_2027)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Lenovo
 
Lenovo, A5000

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (A5000_S028_150506_8G_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, A7000

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (A7000-a_S142_150630_ROW)

ไม่สามารถโทรออกจากระบบภายในรถ 

Available
Available

ไม่สามารถโทรออกจากระบบภายในรถ 

Available
Available
 
Lenovo, A859

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (A859_ROW_S117_140219)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, ideaphone P700i

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.0.4 (P700i_ROW_S106_121001)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, P70

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (P70-A_S133_150707_16G_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, S890

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.1 (Lenovo S890_ROW_S109_130115)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
LG
 
LG, E435 Optimus L3 II Dual

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (E43510d-IND-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G Flex D955

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (JDQ39B)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G Pro 2 D838

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49I.D83810a)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G2 D802

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (D80220d-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G2 Mini Dual D618

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (V10a-SCA-XXX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G3 Beat D722K

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49I.A1406902678)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G3 D855

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (V20f-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G4 H818P

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1(LMY47D)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Google Nexus 4

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.1 (LRX22C)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, Google Nexus 5 D821

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.1(KOT49E)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, L70 D320

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (V10B-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, L90 Dual D410

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (V10a-IND-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, P715 Optimus L7 II Dual

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (P71510d-IND-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, P765 Optimus L9

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.0.4 (IMM76L)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
LG, P895 Optimus Vu

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.0.4 (IMM76D)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Micromax
 
Micromax, Canvas Doodle 3 A102

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (ZAW1800A_060B_V8_1_9)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Micromax, Canvas nitro A310

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (4.4.023.P0.140703.A310)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Micromax, Unite 2 A106

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (ALPS.KK1.MP1.V2.10)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Microsoft
 
Microsoft, Lumia 535

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (8.10.14219.341)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Microsoft, Lumia 640 LTE

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1(8.10.15127.138)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Motorola
 
Motorola, Moto G XT1033

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3(14.10.0Q3.X-84-7-LCG-4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Motorola, Moto X XT1052

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2(KLA20.16-2.16)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Motorola, Razr HD XT925

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (9.8.2Q-8-XT925_VQUL-1601)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Nokia
 
Nokia, 110

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: V 03.26 27-06-12

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, 208 Dual SIM

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: V 03.39 07-08-13

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่มีการแจ้งเตือนข้อความใหม่. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, 301 New

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: V02.33

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่มีการแจ้งเตือนข้อความใหม่. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Asha 206

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: V 03.59

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่มีการแจ้งเตือนข้อความใหม่. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

ต้องตอบตกลงเมื่อมีการถามเรื่องการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์ เมื่อทำการเชื่อมต่อกับระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
 
Nokia, Asha 308

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: V 05.80

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

ข้อความแจ้งการเชื่อมต่อล้มเหลวจะแสดงขึ้นระหว่างขั้นตอนการจับคู่และการเชื่อมต่อ หลังจากนั้นโทรศัพท์มือถือจะได้รับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ. 

Optional
Available
Available

ไม่มีการทำข้อมูลรายการโทรให้ตรงกันอย่างถูกต้องหลังจากเชื่อมต่อ. 

Optional
 
Nokia, Asha 309

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: V 05.85 23-10-12

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 1020

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.10328.78

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Nokia, Lumia 1320

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (8.10.12393.890)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Nokia, Lumia 1520

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10517.150)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Nokia, Lumia 510

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 7.10.8858.136

Available

ระบบภายในรถแสดงข้อความที่ได้รับไม่ถูกต้องบนหน้าจอของระบบภายในรถ. 

Optional

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 520

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Nokia, Lumia 530

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (8.10.12400.899)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 620

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 625

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0.10328.78

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Nokia, Lumia 630

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (8.10.12359.845)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Nokia, Lumia 635

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (8.10.12397.895)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 720

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Nokia, Lumia 730 Dual SIM

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.10 (8.10.1467.221)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 735

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (8.10.14157.200)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 820

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 830

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (8.10.14157.200)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 920

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Nokia, Lumia 925

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.1 (8.10.12393.890)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, Lumia 930

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.10.12397.895

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available

เมื่อกดรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะไม่ถูกส่งไปยังลำโพงของตัวรถ (เสียงยังออกจากโทรศัพท์มือถือ) แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงของตัวรถได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมจากระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
 
Nokia, X Dual Sim

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 1.0 (10.0.3)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Nokia, XL Dual

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 1.1.1.0

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
OPPO
 
OPPO, Find 7a X9006

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (X9006_12_140510)

ไม่สามารถทำการพักสายโดยใช้ระบบรถยนต์. ไม่รองรับคุณสมบัติการพักสายสนทนา. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Available
 
OPPO, Mirror 5 A51f

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 2.1.0i (A51fEX_11_150731)

ไม่สามารถทำการสลับเสียงการสนทนาโทรศัพท์ระหว่างสายการสนทนาโทรศัพท์ที่ดำเนินอยู่ได้. ไม่สามารถยกเลิกการพักสายโดยใช้ระบบภายในรถ. 

Available
Available
Available
Available
Available
 
OPPO, N1

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (N1_13_131116)

ไม่สามารถทำการพักสายโดยใช้ระบบรถยนต์. ไม่สามารถทำการพักสายโดยใช้โทรศัพท์. 

Optional

ระบบภายในรถไม่สามารถส่งข้อความได้. ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
Samsung
 
Samsung, ATIV S I8750

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 8.0 (8.0.10211.204)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy A3 A300FU

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (KTU84P.A300FUXXU1ANL4)

Available

ระบบจะไม่แจ้งข้อความเข้าข้อความใหม่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

Optional

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy A5 A500FU

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (KTU84P.A500FUXXU1ANL6)

Available

ระบบจะไม่แจ้งข้อความเข้าข้อความใหม่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

Optional

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy A7 A700FD/DS

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (KTU84P.A700FDDDU1AOD1)

Available

ระบบจะไม่แจ้งข้อความเข้าข้อความใหม่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

Optional

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy A8 A800F/DS

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (LMY47X.A800FXXU1AOG9)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Ace 3 S7275R

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (JDQ39.S7275RXXUAMJ1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Alpha G850F

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (KTU84P.G850FXXU2ANI2)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Chat B5330

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.B5330XXUBMD2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Core 2 Duos G355M/DS

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49H.G355MUBU0AOA3)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Core Duos i8262

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZ054K.I8262XXAMG2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Express I8730

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.I8730XWAMB8)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Fame S6810P

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.S6810PXXAMAB)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Grand 2 G7102

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (JLS36C.G7102XXUANA1)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Grand i9082/DS

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.I9082XXAMC5)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Grand Prime G530H/DS

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (KTU84P.G530HVJU1ANJ2)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Grand Quattro i8552

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.I8552XXAMG1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy J1 J100H

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (KTU84P.J100HXCU0AOB2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy J5 J500F/DD

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (LMY48B.J500FXXU1AOH1)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy K Zoom C115

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49H.C115XXU1BNF1)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Mega i9200

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (JDQ39.I9200DDUAME3)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Mega i9205

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (JDQ39.I9205XXUAMEA)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note 3 N9000

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49H.N900XXUDNA6)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note 3 N9005

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49H.N9005XXUENB7)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note 3 Neo N7505

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (JSS15J.N7505XXUANAD)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note 4 N910G

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (KTU84P.N910GDTU1ANJ4)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note Edge N915G

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.4 (KTU84P.N915GXXU1ANK4)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note N7000

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.N7000XXLSZ)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Note5 N920I

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (LMY47X.N920IDVU1AOH2)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Pocket Neo S5310

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.S5310XXAME2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Premier i9260

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.I9260ZTAMG1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S Duos S7562

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.0.4 (IMM76I.S7562XXAMA4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S II I9100

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.0.3 (IML74K.XWLP7)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. ข้อความจะแสดงบนระบบภายในรถ แต่แสดงหมายเลขที่ไม่ถูกต้อง. 

Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S III I9300

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.I9300XXELLA)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S III Mini I8190

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZO54K.I8190XXAMB2)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S4 Active i9295

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (JDQ39.I9295XXUAMF5)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S4 i9500

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.3 (JSS15J.I9500XXUEMJ8)

Available

ระบบภายในรถไม่สามารถตอบกลับข้อความได้. 

Optional
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S4 i9505

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49H.I9505XXUFNB8)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S4 Mini I9195

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (JDQ39.I9195XXUAMF5)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S5 G900F

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0 (LRX21T.G900FXXU1BNL9)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S5 Mini G800F

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49H.G800FXXU1ANG7)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S6 Edge G925F

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (LRX22G.G925FXXU1AOE3)

Available

ระบบจะไม่แจ้งข้อความเข้าข้อความใหม่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

Optional

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S6 Edge+ G928I

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.1.1 (LMY47X.G928IDVU1AOH2)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy S6 G920F

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 5.0.2 (LRX22G.G920FXXU1AOE3)

Available

ระบบจะไม่แจ้งข้อความเข้าข้อความใหม่ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

Optional

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Trend Plus S7580

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (JDQ39.S7580XXUBNA2)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy V G313HZ

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (KOT49H.G313HZDBU0ANJ2)

Available
Available

ไม่มีการแสดงความแรงของสัญญาณอย่างถูกต้องบนระบบภายในรถ. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Y Duos Lite S5302

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 2.3.6 (GINGERBREAD.DDLJ2)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

ต้องตอบตกลงเมื่อมีการถามเรื่องการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์ เมื่อทำการเชื่อมต่อกับระบบรถยนต์. 

Optional
Available
Available
Available
 
Samsung, Galaxy Young S6310N

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.1.2 (JZ054K.S6310NXXAMD1)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Samsung, Z1 Z130H/DS

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: TIZEN 2.3.0.0 (Z130HDDU0BOA3)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
Sony
 
Sony, Xperia C C2305

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.2.2 (16.0.B.0.21)

Available

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งาน MAP. 

Available
Available
Available
Available
 
Sony, Xperia C3 D2533

ทดสอบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น: 4.4.2 (19.2.A.0.391)

Available
Available