วิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ 

เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีกับระบบ SYNCTM จะต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบก่อน พร้อมเปิดใช้งาน Bluetooth®

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของ Bluetooth SIG Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นอยู่ภายใต้การอนุญาต ซึ่งอาจใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์ในบางรุ่น

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ 

เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีกับระบบ SYNCTM จะต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบก่อน พร้อมเปิดใช้งาน Bluetooth®

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของ Bluetooth SIG Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นอยู่ภายใต้การอนุญาต ซึ่งอาจใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์ในบางรุ่น

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top