วิธีอัพเดทสมุดโทรศัพท์แบบ Manual | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีอัพเดทสมุดโทรศัพท์แบบ Manual

ถ้าคุณไม่ได้ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ระหว่างเชื่อมต่อ คุณสามารถทำได้โดยการเลือกแบบ Manual

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีอัพเดทสมุดโทรศัพท์แบบ Manual

ถ้าคุณไม่ได้ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ระหว่างเชื่อมต่อ คุณสามารถทำได้โดยการเลือกแบบ Manual

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top