วิธีฟังข้อความตัวอักษร | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีฟังข้อความตัวอักษร 

ไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน ให้ระบบ SYNCTM อ่านข้อความตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) ให้คุณ ได้แม้แต่ไอคอนแสดงอารมณ์ หรือตัวย่อที่ใช้กันทั่วไป

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีฟังข้อความตัวอักษร 

ไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน ให้ระบบ SYNCTM อ่านข้อความตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) ให้คุณ ได้แม้แต่ไอคอนแสดงอารมณ์ หรือตัวย่อที่ใช้กันทั่วไป

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top