วิธีฟังข้อความตัวอักษร | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีฟังข้อความตัวอักษร 

ไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน ให้ระบบ SYNCTM อ่านข้อความตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) ให้คุณ ได้แม้แต่ไอคอนแสดงอารมณ์ หรือตัวย่อที่ใช้กันทั่วไป

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีฟังข้อความตัวอักษร 

ไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน ให้ระบบ SYNCTM อ่านข้อความตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) ให้คุณ ได้แม้แต่ไอคอนแสดงอารมณ์ หรือตัวย่อที่ใช้กันทั่วไป

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden