คำสั่งเสียงสำหรับ Line in | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

คำสั่งเสียงสำหรับ Line in 

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด AUX สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

คำสั่งเสียงสำหรับ Line in 

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด AUX สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top