คำสั่งเสียงสำหรับ Line in | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

คำสั่งเสียงสำหรับ Line in 

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด AUX สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

คำสั่งเสียงสำหรับ Line in 

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด AUX สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden