เรียนรู้วิธีควบคุมระบบ SYNC™ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

เรียนรู้วิธีควบคุมระบบ SYNCTM

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

เรียนรู้วิธีควบคุมระบบ SYNCTM

เรียนรู้วิธีควบคุมระบบ SYNCTM

พวงมาลัย

ระบบควบคุมที่อยู่บนพวงมาลัย:

  • สั่งงานระบบ SYNCTM
  • ปรับระดับเสียง
  • โทรศัพท์ (รับสาย / จบการสนทนา และค้นหา)
  • ปุ่มตกลง

พวงมาลัย

ระบบควบคุมที่อยู่บนพวงมาลัย:

  • สั่งงานระบบ SYNCTM
  • ปรับระดับเสียง
  • โทรศัพท์ (รับสาย / จบการสนทนา และค้นหา)
  • ปุ่มตกลง
เรียนรู้วิธีควบคุมระบบ SYNCTM

หน้าจอแสดงผล

  • แสดงข้อมูลจากระบบ SYNCTM เช่น สายที่โทรเข้า หรือรายละเอียดของเพลงที่ฟัง

หน้าจอแสดงผล

  • แสดงข้อมูลจากระบบ SYNCTM เช่น สายที่โทรเข้า หรือรายละเอียดของเพลงที่ฟัง

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top