วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนต์ของคุณ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนต์ของคุณ


เริ่มต้นการติดตั้งและอัพเดต หน้าจอบนรถของคุณอาจดับลงเพื่อทำการเปิดปิดระบบใหม่ จนกระทั่งได้ยินข้อความ 'Installation Complete' ซึ่งหมายถึงการติดตั้งเฉพาะส่วนเสร็จสิ้น ไม่ใช่การติดตั้งและอัพเดตทั้งหมด

หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณดาวน์โหลดตัวติดตั้งการอัพเดตลงใน USB เรียบร้อยแล้ว
จดบันทึกพิกัดนำทาง ในระบบนำทางผ่านดามเทียม เพราะคุณจะต้องระบุพิกัดอีกครั้งหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีการติดตั้งและอัพเดตบนรถยนต์ของคุณ

เริ่มต้นการติดตั้งและอัพเดต หน้าจอบนรถของคุณอาจดับลงเพื่อทำการเปิดปิดระบบใหม่ จนกระทั่งได้ยินข้อความ 'Installation Complete' ซึ่งหมายถึงการติดตั้งเฉพาะส่วนเสร็จสิ้น ไม่ใช่การติดตั้งและอัพเดตทั้งหมด

หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณดาวน์โหลดตัวติดตั้งการอัพเดตลงใน USB เรียบร้อยแล้ว
จดบันทึกพิกัดนำทาง ในระบบนำทางผ่านดามเทียม เพราะคุณจะต้องระบุพิกัดอีกครั้งหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น

install the updates in your vehicle
 1. กรุณาเสียบ USB Drive ที่ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดทจากเว็บไซต์ ที่ช่องเสียบ USB ในรถฟอร์ดของคุณที่ติดเครื่องยนต์อยู่ เพื่อทำการอัพเดท
 2. กดที่ “Menu” เลือก “SYNC-Settings” และกด “OK”
 3. เลือก “Install on SYNC” และกด  “OK”
 4. ข้อความ “Begin SYNC installation?” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กด “Yes” เพื่อยืนยันการติดตั้งอัพเดท และหน้าจอจะปรากฏข้อความ “Installing SYNC file” เมื่อเริ่มทำการติดตั้ง ซึ่งหลังจากระบบเริ่มดำเนินการติดตั้งประมาณ 1 นาที หน้าจอจะปรากฏข้อความ “SYNC is rebooting…” เพื่อทำการปิดและเปิดระบบ SYNC ใหม่อีกครั้ง
 5. ระบบจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการเริ่มระบบใหม่เพื่อทำการอัพเดท และบนจอจะปรากฏข้อความเตือน เนื่องจากระบบ SYNC จะทำการปิดและเปิดตัวเองเพื่อทำการอัพเดทอีกหลายครั้ง กรุณารอประมาณ 20 นาที จนกว่าจะได้ยินคำว่า "SYNC system update was completed" คุณจึงสามารถใช้งานระบบ SYNC ได้อีกครั้ง โดยหลังจากนี้ประมาณ 10 วินาที จะมีข้อความ “SYNC is rebooting…” ปรากฏขึ้น และหน้าจอจะดับลง กรุณาอย่าถอด USB ออกจากช่องเสียบ และ อย่าดับเครื่องยนต์ในระหว่างที่ทำการติดตั้งอัพเดท
 6. หลังจากใช้เวลาในการอัพเดทประมาณ 20 นาที หน้าจอจะปรากฏข้อความ “SYNC system update was completed. The system is now on reboot. Please wait a few moments before trying to use the system”. และระบบจะทำการปิดและเปิดตัวเองใหม่อีกครั้งโดยใช้เวลาประมาณ 20 วินาที จะปรากฏข้อความ “Installation Complete” และระบบจะเริ่มทำการกำหนดค่าตั้งต้นการใช้งานอีกระยะหนึ่ง
 7. หลังจากระบบทำการกำหนดค่าตั้งต้นการใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอที่พร้อมใช้งาน ให้กด “MENU” เพื่อออกจากการอัพเดท และระบบ SYNC จะพร้อมใช้งานตามปกติ ซึ่งคุณสามารถถอด USB Drive ออกจากช่องเสียบ และดับเครื่องยนต์ได้

  เพื่อให้การติดตั้งอัพเดทเสร็จสมบูรณ์ กรุณานำ USB Drive ที่ใช้ในการอัพเดทระบบ SYNC กลับไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และทำการรายงานผลการติดตั้งที่เว็บไซต์ของฟอร์ด
 1. กรุณาเสียบ USB Drive ที่ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดทจากเว็บไซต์ ที่ช่องเสียบ USB ในรถฟอร์ดของคุณที่ติดเครื่องยนต์อยู่ เพื่อทำการอัพเดท
 2. กดที่ “Menu” เลือก “SYNC-Settings” และกด “OK”
 3. เลือก “Install on SYNC” และกด  “OK”
 4. ข้อความ “Begin SYNC installation?” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กด “Yes” เพื่อยืนยันการติดตั้งอัพเดท และหน้าจอจะปรากฏข้อความ “Installing SYNC file” เมื่อเริ่มทำการติดตั้ง ซึ่งหลังจากระบบเริ่มดำเนินการติดตั้งประมาณ 1 นาที หน้าจอจะปรากฏข้อความ “SYNC is rebooting…” เพื่อทำการปิดและเปิดระบบ SYNC ใหม่อีกครั้ง
 5. ระบบจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการเริ่มระบบใหม่เพื่อทำการอัพเดท และบนจอจะปรากฏข้อความเตือน เนื่องจากระบบ SYNC จะทำการปิดและเปิดตัวเองเพื่อทำการอัพเดทอีกหลายครั้ง กรุณารอประมาณ 20 นาที จนกว่าจะได้ยินคำว่า "SYNC system update was completed" คุณจึงสามารถใช้งานระบบ SYNC ได้อีกครั้ง โดยหลังจากนี้ประมาณ 10 วินาที จะมีข้อความ “SYNC is rebooting…” ปรากฏขึ้น และหน้าจอจะดับลง กรุณาอย่าถอด USB ออกจากช่องเสียบ และ อย่าดับเครื่องยนต์ในระหว่างที่ทำการติดตั้งอัพเดท
 6. หลังจากใช้เวลาในการอัพเดทประมาณ 20 นาที หน้าจอจะปรากฏข้อความ “SYNC system update was completed. The system is now on reboot. Please wait a few moments before trying to use the system”. และระบบจะทำการปิดและเปิดตัวเองใหม่อีกครั้งโดยใช้เวลาประมาณ 20 วินาที จะปรากฏข้อความ “Installation Complete” และระบบจะเริ่มทำการกำหนดค่าตั้งต้นการใช้งานอีกระยะหนึ่ง
 7. หลังจากระบบทำการกำหนดค่าตั้งต้นการใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอที่พร้อมใช้งาน ให้กด “MENU” เพื่อออกจากการอัพเดท และระบบ SYNC จะพร้อมใช้งานตามปกติ ซึ่งคุณสามารถถอด USB Drive ออกจากช่องเสียบ และดับเครื่องยนต์ได้

  เพื่อให้การติดตั้งอัพเดทเสร็จสมบูรณ์ กรุณานำ USB Drive ที่ใช้ในการอัพเดทระบบ SYNC กลับไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และทำการรายงานผลการติดตั้งที่เว็บไซต์ของฟอร์ด

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top