วิธียกเลิกโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธียกเลิกโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ 

เมื่อมีโทรศัพท์เครื่องใหม่ และต้องการยกเลิกเครื่องเก่าจากการเชื่อมต่อกับระบบ SYNCTM  สามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอน

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธียกเลิกโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ 

เมื่อมีโทรศัพท์เครื่องใหม่ และต้องการยกเลิกเครื่องเก่าจากการเชื่อมต่อกับระบบ SYNCTM  สามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอน

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top