วิธีกดหมายเลขโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีกดหมายเลขโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี

ในโหมดโทรออกแบบแฮนด์ฟรี คุณสามารถสั่งให้ SYNCTM กดหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วยคำสั่งเสียง

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีกดหมายเลขโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี

ในโหมดโทรออกแบบแฮนด์ฟรี คุณสามารถสั่งให้ SYNCTM กดหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วยคำสั่งเสียง

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top