วิธีโทรออกจากสมุดโทรศัพท์ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีโทรออกจากสมุดโทรศัพท์ 

เมื่อดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ระบบ SYNCTM จะพร้อมต่อสายให้คุณ เพียงออกคำสั่งเสียงด้วยการเรียกชื่อบุคคลนั้น จากชื่อที่คุณบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีโทรออกจากสมุดโทรศัพท์ 

เมื่อดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ระบบ SYNCTM จะพร้อมต่อสายให้คุณ เพียงออกคำสั่งเสียงด้วยการเรียกชื่อบุคคลนั้น จากชื่อที่คุณบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top