คำสั่งเสียงสำหรับ Bluetooth® | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

คำสั่งเสียงสำหรับ Bluetooth®

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด Bluetooth® Audio สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของ Bluetooth® SIG Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นอยู่ภายใต้การอนุญาต ซึ่งอาจใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์ในบางรุ่น

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

คำสั่งเสียงสำหรับ Bluetooth®

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด Bluetooth® Audio สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของ Bluetooth® SIG Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นอยู่ภายใต้การอนุญาต ซึ่งอาจใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์ในบางรุ่น

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top