วิธีอัพเดทสมุดโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีอัพเดทสมุดโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ

เมื่อดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว แค่เรียกชื่อบุคคลที่อยากโทรหา SYNCTM ก็พร้อมต่อสายให้คุณ และเมื่อเลือกให้มีการอัพเดทอัตโนมัติ ระบบจะอัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีอัพเดทสมุดโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ

เมื่อดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว แค่เรียกชื่อบุคคลที่อยากโทรหา SYNCTM ก็พร้อมต่อสายให้คุณ และเมื่อเลือกให้มีการอัพเดทอัตโนมัติ ระบบจะอัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top