วิธีรับสาย หรือปฏิเสธสายเรียกเข้า | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีรับสาย หรือปฏิเสธสายเรียกเข้า 

เมื่อโทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ SYNCTM คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับสายได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีรับสาย หรือปฏิเสธสายเรียกเข้า 

เมื่อโทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ SYNCTM คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับสายได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top