SPW

โปรแกรมการขยายรับประกันอะไหล่ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร

โปรแกรมการขยายรับประกันอะไหล่ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร

SPW

ระยะเวลาโปรแกรมขยายการรับประกันอะไหล่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มอะไหล่ที่ได้รับการขยายรับประกันอะไหล่ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร

ระยะเวลาโปรแกรมขยายการรับประกันอะไหล่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มอะไหล่ที่ได้รับการขยายรับประกันอะไหล่ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร

กลุ่มอะไหล่ การรับประกัน
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และส่วนประกอบ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิค 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
*ผ้าเบรค และ ก้ามเบรค 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
*จานดิสเบรค 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
*โช๊คอัพ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
**แบตเตอรี่ เฉพาะรุ่น AGM 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร
กลุ่มอะไหล่ การรับประกัน
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และส่วนประกอบ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิค 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
*ผ้าเบรค และ ก้ามเบรค 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
*จานดิสเบรค 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
*โช๊คอัพ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
**แบตเตอรี่ เฉพาะรุ่น AGM 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร
 • เงื่อนไขและการรับสิทธิ์ขยายการรับประกันอะไหล่ Service Parts Warranty 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร

  เงื่อนไขและการรับสิทธิ์ขยายการรับประกันอะไหล่ Service Parts Warranty 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร

  • การรับประกันอะไหล่ Service Parts Warranty นั้น อะไหล่ทั้งหมดจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ซื้ออะไหล่หรือติดตั้งหรือการใช้งานของรถ (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นอะไหล่เครื่องยนต์จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ซื้อหรือติดตั้งหรือการทำงานของเครื่องยนต์ (แล้วแต่กรณี)
  • การรับประกันอะไหล่ Service Parts Warranty ครอบคลุมอะไหล่แท้ฟอร์ด (Ford Genuine Parts) และ อะไหล่ฟอร์ดมอเตอร์คราฟท์ (Ford Motorcraft)
  • แบตเตอรี่ FoMoCo ประเภท AGM หมายเลขอะไหล่ EB3Z 10655 A รับประกัน 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร** (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
  • รายการอะไหล่บำรุงรักษาและการสึกหรอตามสภาพการใช้งาน เช่น น้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศหรือกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าเบรค/จานดิสเบรค ผ้าคลัตช์ โช๊คอัพ ยางใบปัดน้ำฝนเป็นต้น การรับประกันอะไหล่ รับประกันเฉพาะข้อบกพร่องในวัสดุ หรือกระบวนการผลิตที่โรงงานเท่านั้น ไม่รวมความครอบคลุมสำหรับปัญหาการสึกหรอ หรือการบำรุงรักษา*
  • ลูกค้าต้องนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาตามคู่มือเจ้าของรถ (Owner’s Manual)
  • การรับประกันอะไหล่ Service Parts Warranty นั้น อะไหล่ทั้งหมดจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ซื้ออะไหล่หรือติดตั้งหรือการใช้งานของรถ (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นอะไหล่เครื่องยนต์จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ซื้อหรือติดตั้งหรือการทำงานของเครื่องยนต์ (แล้วแต่กรณี)
  • การรับประกันอะไหล่ Service Parts Warranty ครอบคลุมอะไหล่แท้ฟอร์ด (Ford Genuine Parts) และ อะไหล่ฟอร์ดมอเตอร์คราฟท์ (Ford Motorcraft)
  • แบตเตอรี่ FoMoCo ประเภท AGM หมายเลขอะไหล่ EB3Z 10655 A รับประกัน 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร** (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
  • รายการอะไหล่บำรุงรักษาและการสึกหรอตามสภาพการใช้งาน เช่น น้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศหรือกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าเบรค/จานดิสเบรค ผ้าคลัตช์ โช๊คอัพ ยางใบปัดน้ำฝนเป็นต้น การรับประกันอะไหล่ รับประกันเฉพาะข้อบกพร่องในวัสดุ หรือกระบวนการผลิตที่โรงงานเท่านั้น ไม่รวมความครอบคลุมสำหรับปัญหาการสึกหรอ หรือการบำรุงรักษา*
  • ลูกค้าต้องนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาตามคู่มือเจ้าของรถ (Owner’s Manual)
 • เงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุมการรับประกันอะไหล่ Service Parts Warranty 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร

  เงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุมการรับประกันอะไหล่ Service Parts Warranty 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร

  • แบตเตอรี่ FoMoCo รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
  • ยางน้ำฝน รับประกันไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร
  • ไม่ครอบคลุมบริการลากจูง
  • การบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามที่คู่มือเจ้าของรถ (Owner’s Manual) กำหนด
  • รถยนต์ที่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขหรือการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่จากศูนย์ซ่อมที่ไม่ได้มาตฐาน รวมถึงอะไหล่ที่ไม่ใช่ของฟอร์ด ส่งผลให้รถยนต์เกิดความ
  • เสียหาย หรือผิดไปจากผู้ผลิตกำหนด
  • รถยนต์ที่มีน้ำเข้าไปภายในหรือเกิดความเสียหายถึงระบบเครื่องยนต์และเกียร์หรือชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ใช้ในทางที่ผิดโดยตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงการปนเปื้อนของน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้เครื่องยนต์และเกียร์หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของรถยนต์เสียหาย
  • การดัดแปลงมาตรวัดบันทึกระยะทาง
  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ
  • ไม่ครอบคลุมอะไหล่ที่จำหน่ายผ่านหน้าเคาน์เตอร์ Over-the-counter (OTC)
  • แบตเตอรี่ FoMoCo รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
  • ยางน้ำฝน รับประกันไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร
  • ไม่ครอบคลุมบริการลากจูง
  • การบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามที่คู่มือเจ้าของรถ (Owner’s Manual) กำหนด
  • รถยนต์ที่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขหรือการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่จากศูนย์ซ่อมที่ไม่ได้มาตฐาน รวมถึงอะไหล่ที่ไม่ใช่ของฟอร์ด ส่งผลให้รถยนต์เกิดความ
  • เสียหาย หรือผิดไปจากผู้ผลิตกำหนด
  • รถยนต์ที่มีน้ำเข้าไปภายในหรือเกิดความเสียหายถึงระบบเครื่องยนต์และเกียร์หรือชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ใช้ในทางที่ผิดโดยตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงการปนเปื้อนของน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้เครื่องยนต์และเกียร์หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของรถยนต์เสียหาย
  • การดัดแปลงมาตรวัดบันทึกระยะทาง
  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ
  • ไม่ครอบคลุมอะไหล่ที่จำหน่ายผ่านหน้าเคาน์เตอร์ Over-the-counter (OTC)
Top